CR150508:ตัวอย่างหน้างาน โต๊ะตัวแอลพร้อมตู้ข้าง เสริมตู้วางปริ๊นเตอร์

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

หากชอบงานไม้สีเข้มขรึม ลองจับคู่สีนี้ดูค่ะ สีคาปูชิโน่ตัดสีโอ๊คเข้ม งานขาเหล็กใช้สีดำให้เข้ากัน จากรูปเป็นลูกค้าทำห้องทำงานฝ่ายกราฟฟิค จึงต้องการโต๊ะทำงานที่มีขนาดใหญ่ สำหรับจอภาพขนาดใหญ่ และ printer ส่วนตัว รวมถึงตู้วาง printer ส่วนกลาง

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย