ติดต่อสอบถาม

CR150526:ที่แขวนหนังสือพิมพ์เหล็ก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ที่แขวนหนังสือพิมพ์เหล็ก รหัสสินค้า G01A032 เหมาะกับการใช้งานในสำนักงาน ใช้พื้นที่น้อยด้วยขนาด ก67*ล42*ส92 ซม. มีที่ราวแขวน 5 ราว ผลิตจากเหล็กพ่นสีเทา

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย