ติดต่อสอบถาม

CR150528:ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก สีเขียวเมทัลลิคและสีครีมเมทัลลิค

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก โครงตู้ทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลฯ ประกอบด้วย หน้าลิ้นชักใหญ่ 4 ชั้นหน้าลิ้นชักเล็ก 2 ชั้น ผลิต 2 สีคือ สีเขียวเมทัลลิคและสีครีมเมทัลลิค

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย