CR150826:ชุดโต๊ะทำงานตัวแอล ขาเหล็กตัววี

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ขอแนะนำโต๊ะผู้บริหารแบบประหยัดพื้นที่ โดยรวมตู้เอกสารเข้าไปเป็นตัวต่อข้าง ออกแบบให้ตู้ข้างเสมอแผ่นบังตาหน้า ขาข้างเป็นขาเหล็กตัววี จากรูปลูกค้าเลือก top สี blaster block ตัดโครงตู้ โครงขาสีขาว สามารถผลิตสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย