ติดต่อสอบถาม

CR151010:โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขาเหล็ก เสริมบังตาไม้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะพับหน้าเมลามีน กรณีที่เพิ่มแผ่นบังตาทำให้นั่งได้สะดวกมากขึ้นค่ะ จากรูปลูกค้าต้องการให้เพิ่มแผ่นบังตา และยังคงพับเก็บได้ ส่วนเก้าอี้เลือกรุ่นที่โชว์ลายเหล็กด้านหลังเพื่อให้ห้องมีเส้นสายมากขึ้น