ติดต่อสอบถาม

CR150909:ตู้รางเลื่อนแบบมีลิ้นชักแฟ้มแขวน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานทะเบียนในสำนักงาน หรืองานเวชระเบียนของสถานพยาบาล อาจต้องใช้แฟ้มแขวนมากกว่าแฟ้มหนา 2 ห่วง ปกติทางเราสามารถปรับรูปแบบตู้เอกสารรางเลื่อนตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าได้ จากรูปลูกค้าปรับตู้เอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัย 6 ตู้ ให้เป็นลิ้นชักแฟ้มแขวนทั้งหมด ยกเว้นแผ่นชั้นบนสุดที่คงไว้ เนื่องจากหากเป็นลิ้นชักจะสูงไปและใช้งานยาก โครงตู้เป็นระบบ knockdown ถอดประกอบได้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย