ติดต่อสอบถาม

CR150916:ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย เสริมแผ่นไม้รองรับน้ำหนัก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เวลาใช้งานตู้เอกสารเหล็กเตี้ย หากวางแผ่นไม้ด้านบนจะช่วยให้รับ นน. ได้มากขึ้น และลดเสียงก้องของแผ่นเหล็กได้ จากรูปลูกค้าใช้งานทั้งตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย H75 cm และตู้บานเลื่อนกระจกสูง H110 cm พร้อมชุดฐานรอง เรียงยาวแนวริมผนังห้องเก็บเอกสาร

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย