ติดต่อสอบถาม

CR151022:พาร์ทิชั่นแบบพับองศา

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าห้องออฟฟิศมีผนังบางด้านเอียง และต้องการกั้นพาร์ทิชั่นให้ขนานกับแนวเอียงนั้น พาร์ทิชั่นรุ่นปกติจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากทำมุมได้เพียง 90 องศาเท่านั้น ทาง nsboffice มีการผลิตเสาพาร์ทิชั่นแบบพับเอียงองศาได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับเอียงตามพื้นที่หน้างาน ช่วยให้ใช้พื้นที่ห้องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น