ติดต่อสอบถาม

CR151006:ชุดโต๊ะทำงานขาเหล็กเหลี่ยม เสริมตู้ลิ้นชักข้าง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บริเวณ counter บริการ นอกจากการใช้งานโต๊ะเคาน์เตอร์ยาวๆแล้ว การใช้โต๊ะทำงานแยกเป็นตัวๆก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้จัดพื้นที่ได้ยืดหยุ่นขึ้น จากรูปลูกค้าระบุความกว้างของช่อง (หลังจากที่ช่าง built-in เสร็จงานแล้ว) ทาง nsboffice ผลิตโต๊ะแบ่งช่วงให้ขนาดลงตามพื้นที่ นอกจากนี้เลือกเป็นลิ้นชักติดตัวโต๊ะ หรือลิ้นชักล้อเลื่อน (จากรูปลูกค้าใช้งานทั้งสองแบบ) แนะนำตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนรุ่นพิเศษ ผลิตจากเหล็กทำสี ผลิตสีขาว ดำและแดง

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย