CR151008:เก้าอี้สำนักขาตัวซีเบาะที่นั่งหุ้มผ้า

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

B04A131:เก้าอี้สำนักงานขาซี พิงหลังเปลือกโพลี่ ที่นั่งใหญ่พิเศษ ICCLV-5065 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เก้าอี้ผลิตสี น้ำเงิน ดำ ม่วง และแดง

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย