ติดต่อสอบถาม

CR151009:ชุดโต๊ะทำงานพร้อมมินิสกีน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

miniscreen แบบติดตั้งบนโต๊ะปัจจุบัน สามารถทำความบางได้ในระดับ 2 cm ซึ่งทำให้โต๊ะดูโปร่งเชียวค่ะ จากรูปทางลูกค้าใช้งานร่วมกันระหว่างโต๊ะทำงานกลุ่ม ขนาด 140W ต่อที่นั่ง และโต๊ะทำงานแยกเป็นตัวๆขนาด 120W cm ต่อที่นั่ง แบ่งกลางด้วยแผ่น miniscreen ครึ่งกระจกขัดลาย ทำสีได้กว่า 30 สี