ติดต่อสอบถาม

CR151030:ชุดเคาน์เตอร์ต้อนรับตัวแอล

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานเคาน์เตอร์ต้อนรับตัวแอล ตำแหน่งลิ้นชักมีผลต่อตำแหน่งที่นั่งของเจ้าหน้าที่ จากรูปเป็นงานเคาน์เตอร์ต้อนรับของคลีนิค ขนาด 300W1*180W2 cm ประกอบ 3 ชิ้น งานเมลามีนสีชมพูอ่อน ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดและ function ที่ต้องการได้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย