ติดต่อสอบถาม

CR151007:โต๊ะประชุมรับรองลูกค้าและเก้าอี้ขาตัวซี

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กรณีพื้นที่ประชุมเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากกับส่วนสำนักงานไม่แยกห้อง การใช้เก้าอี้ขาตัวซีแทนเก้าอี้สำนักงาน ช่วยให้ดูบางและดูลำลองมากขึ้น จากรูปเป็นโต๊ะประชุมที่ลูกค้าตั้งติดโซนพื้นที่ทำงาน ใช้เก้าอี้ขาตัวซีสลับสีให้ดูสดใสค่ะ