ติดต่อสอบถาม

CR160105-2:การจัดห้อง ด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์สีสัน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานห้องสมุด ที่มีบริการคอมพิวเตอร์ อาจต้องการโทนสีสดใสเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงรูปทรงที่หลากหลายขึ้น จากรูปเป็นงานส่วนฝึกอบรมในพื้นที่ห้องสมุด ทางลูกค้าใช้โทนสีน้ำเงิน เขียว ชมพู และเหลือง ตัดสีดำ ประกอบด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80W*60D cm และโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม 45 องศา ขนาด 75W*75D cm ส่วนเก้าอี้แนะนำใช้โทนสีเดียวกับกับโต๊ะ เก้าอี้เอนกประสงค์ขาทรงตัวยู แข้งรงและซ้อนเก็บได้ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นออกแบบเป็นระบบ knockdown ให้สามารถปรับเปลี่ยน layout