ติดต่อสอบถาม

CR160105-1:งานห้องสมุด โต๊ะคอมพิวเตอร์สีสัน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานห้องสมุด ที่มีบริการคอมพิวเตอร์ด้านทางเข้า การออกแบบให้มีรูปทรงที่โค้งต่อเนื่อง จะทำให้พื้นที่มีความโดดเด่นขึ้น และช่วยในการแบ่งพื้นที่ไปในตัว จากรูปเป็นโต๊ะระบบคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ห้องสมุด ทางลูกค้าใช้โต๊ะโค้งยาว 240W*80D cm และโต๊ะคอมพิวเตอร์ทรงเค๊กเสี้ยว ขนาด 70W*75D cm ซึ่งทำให้เราปรับรูปแบบการวางได้หลากหลาย ส่วนเก้าอี้แนะนำใช้โทนสีเดียวกับกับโต๊ะ เก้าอี้เอนกประสงค์ขาทรงตัวยู แข้งรงและซ้อนเก็บได้ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นออกแบบเป็นระบบ knockdown ให้สามารถปรับเปลี่ยน layout ได้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย