ติดต่อสอบถาม

CR160106:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม มินิสกีนกระจกขัดลาย

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง กรณีที่ลูกค้าวางแผนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง layout ในอนาคต แนะนำผลิตเป็นโต๊ะทำงานเข้ามุม 120W*120W cm แยกเป็นตัวๆ ส่วนแผ่น miniscreen ใช้แผ่นกระจกหนีบที่ top โต๊ะ ถอดประกอบได้ง่ายและหน้า top ไม่เป็นรู ส่วนกระเจาะรูร้อยสายไฟ ลูกค้าสามารถระบุตำแหน่งเจาะได้ค่ะ จากรูปลูกค้าเจาะที่ขาเพื่อเชื่อมต่อสายไปยังตู้ printer เดิม