B22A070:เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R

B22A070
เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R :<p>ขนาด 50W*65D*97H cm. เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม</p> เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R :<p>ขนาด 50W*65D*97H cm. เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม</p> เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R :<p>ขนาด 50W*65D*97H cm. เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม</p> เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R :<p>ขนาด 50W*65D*97H cm. เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม</p> เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R :<p>ขนาด 50W*65D*97H cm. เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม</p> เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R :<p>ขนาด 50W*65D*97H cm. เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม</p>
   • สินค้าถัดไป B22A100
   • สินค้าถัดไป B12A108
   • สินค้าถัดไป B22A023
   • สินค้าถัดไป B22A097
   • สินค้าถัดไป B22A024
   • สินค้าถัดไป B22A055
   • สินค้าถัดไป B22A065
   • สินค้าถัดไป B22A066
   • สินค้าถัดไป B22A067
   • สินค้าถัดไป B22A013
   • สินค้าถัดไป B22A056
   • สินค้าถัดไป B22A029
   • สินค้าถัดไป B22A033
   • สินค้าถัดไป B22A068
   • สินค้าถัดไป B22A069
   • สินค้าถัดไป B22A098
   • สินค้าถัดไป B15A018
   • สินค้าถัดไป B15A017
   • สินค้าถัดไป B22A034
   • สินค้าถัดไป B15A023
   • สินค้าถัดไป B22A035
   • สินค้าถัดไป B22A027
   • สินค้าถัดไป B11A027
   • สินค้าถัดไป B22A063
   • สินค้าถัดไป B12A112
   • สินค้าถัดไป B15A015
   • สินค้าถัดไป B22A076
   • สินค้าถัดไป B22A105
   • สินค้าถัดไป B12A057
   • สินค้าถัดไป B22A017
   • สินค้าถัดไป B22A081
   • สินค้าถัดไป B22A099
   • สินค้าถัดไป B22A022
   • สินค้าถัดไป B22A021
   • สินค้าถัดไป B12A246
   • สินค้าถัดไป B15A021
   • สินค้าถัดไป B12A244
   • สินค้าถัดไป B15A022
   • สินค้าถัดไป B22A045
   • สินค้าถัดไป B22A046
   • สินค้าถัดไป B22A059
   • สินค้าถัดไป B22A014
   • สินค้าถัดไป B15A003
   • สินค้าถัดไป B22A018
   • สินค้าถัดไป B12A107
   • สินค้าถัดไป B15A025
   • สินค้าถัดไป B15A024
   • สินค้าถัดไป B22A009
   • สินค้าถัดไป B22A043
   • สินค้าถัดไป B22A004
   • สินค้าถัดไป B22A040
   • สินค้าถัดไป B22A042
   • สินค้าถัดไป B22A041
   • สินค้าถัดไป B15A007
   • สินค้าถัดไป B22A039
   • สินค้าถัดไป B22A001
   • สินค้าถัดไป B15A001
   • สินค้าถัดไป B22A064
   • สินค้าถัดไป B12A076
   • สินค้าถัดไป B15A009
   • สินค้าถัดไป B15A004
   • สินค้าถัดไป B12A098
   • สินค้าถัดไป B22A106
   • สินค้าถัดไป B22A053
   • สินค้าถัดไป B22A051
   • สินค้าถัดไป B22A054
   • สินค้าถัดไป B15A005
   • สินค้าถัดไป B22A052
   • สินค้าถัดไป B22A104
   • สินค้าถัดไป B22A012
   • สินค้าถัดไป B15A014
   • สินค้าถัดไป B15A002
   • สินค้าถัดไป B22A049
   • สินค้าถัดไป B22A101
   • สินค้าถัดไป B22A075
   • สินค้าถัดไป B15A011
   • สินค้าถัดไป B15A010
   • สินค้าถัดไป B12A106
   • สินค้าถัดไป B22A077
   • สินค้าถัดไป B15A012
   • สินค้าถัดไป B15A008
   • สินค้าถัดไป B15A013
   • สินค้าถัดไป B15A016
   • สินค้าถัดไป B22A048
   • สินค้าถัดไป B15A019
   • สินค้าถัดไป B15A020
   • สินค้าถัดไป B12A113
   • สินค้าถัดไป B22A070
   • สินค้าถัดไป B29A043
   • สินค้าถัดไป B22A028
   • สินค้าถัดไป B15A026
   • สินค้าถัดไป B15A027
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 50W*65D*97H cm. เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,985.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B22A070:เก้าอี้ทรงหลุยส์ หุ้มหนังเทียมพิมพ์ลายนูน ขาไม้ รุ่น 74-R

  ขนาด 50W* 65D* 97H cm  เก้าอี้ทรงหลุยส์ สไตล์เรียบหรู โครงขาทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค / หนังเทียมพิมพ์ลายนูนเป็นเส้นๆ ผลิตเฉพาะสีน้ำตาลเข้ม
  ราคา 3,985.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา