ติดต่อสอบถาม

C07A032:ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing

C07A032
ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p> ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชักและ 4 ลิ้นชัก (ผลิต 3 รุ่น) จัดส่งเป็น packing:<p>ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / <span style="text-decoration: underline;">ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย</span></p>
   • สินค้าถัดไป E08A044
   • สินค้าถัดไป E08A045
   • สินค้าถัดไป D01A042
   • สินค้าถัดไป D01A037
   • สินค้าถัดไป D01A036
   • สินค้าถัดไป D01A038
   • สินค้าถัดไป C07A040
   • สินค้าถัดไป C07A046
   • สินค้าถัดไป C07A032
   • สินค้าถัดไป C07A039
   • สินค้าถัดไป C07A035
   • สินค้าถัดไป C07A036
   • สินค้าถัดไป C07A037
   • สินค้าถัดไป C07A038
   • สินค้าถัดไป CL30383
   • สินค้าถัดไป C07A033
   • สินค้าถัดไป C07A045
   • สินค้าถัดไป C07A034
   • สินค้าถัดไป D01A043
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 รุ่นคือ 2 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 4 ลิ้นชักใหญ่ ผลิตจากพลาสติกหนา ตัวลิ้นชักมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน / ผลิตมือจับ2แบบ คือ มือจับรูปกลมและมือจับรูปสีเหลี่ยม / ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย

  ราคาเริ่มต้นที่: 554.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C07A032-1:ลิ้นชักพลาสติก 2 ลิ้นชัก สูง 58 ซม. (1 ลิ้นชักเล็กและ 1 ลิ้นชักใหญ่)

  ขนาด 41.5W* 47D* 58H cm  ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย
  ราคา 554.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C07A032-2:ลิ้นชักพลาสติก 4 ลิ้นชัก สูง 94H cm. (3 ลิ้นชักเล็กและ 1 ลิ้นชักใหญ่)

  ขนาด 41.5W* 47D* 94H cm  ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย
  ราคา 908.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C07A032-3:ลิ้นชักพลาสติก 4 ลิ้นชัก สูง 112H cm. (2 ลิ้นชักเล็กและ 2 ลิ้นชักใหญ่)

  ขนาด 41.5W* 47D* 112H cm  ตัวสินค้าจัดส่งเป็นกล่อง packing ลูกค้าประกอบเองง่าย
  ราคา 969.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา