G12A143:ตู้ล้อเลื่อนสำหรับเตรียมอาหาร รุ่น QST-787

G12A143
ตู้ล้อเลื่อนสำหรับเตรียมอาหาร รุ่น QST-787 :<p>ขนาด 93W*63D*87H cm. ตัวตู้ล้อเลื่อนมี 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด และ 3 ช่องใส่ของ ด้านบนไว้สำหรับเตรียมอาหาร</p>
   • สินค้าถัดไป G12A034
   • สินค้าถัดไป G12A035
   • สินค้าถัดไป G04A058
   • สินค้าถัดไป G04A057
   • สินค้าถัดไป G04A060
   • สินค้าถัดไป G04A059
   • สินค้าถัดไป G12A223
   • สินค้าถัดไป G12A222
   • สินค้าถัดไป G12A125
   • สินค้าถัดไป G10A021
   • สินค้าถัดไป G12A212
   • สินค้าถัดไป G12A157
   • สินค้าถัดไป G12A001
   • สินค้าถัดไป G12A156
   • สินค้าถัดไป G12A005
   • สินค้าถัดไป G12A006
   • สินค้าถัดไป G12A003
   • สินค้าถัดไป G12A007
   • สินค้าถัดไป G12A151
   • สินค้าถัดไป G12A002
   • สินค้าถัดไป G12A146
   • สินค้าถัดไป G12A004
   • สินค้าถัดไป G12A148
   • สินค้าถัดไป G12A037
   • สินค้าถัดไป G12A038
   • สินค้าถัดไป G12A209
   • สินค้าถัดไป G12A208
   • สินค้าถัดไป G12A152
   • สินค้าถัดไป G12A009
   • สินค้าถัดไป G12A010
   • สินค้าถัดไป G12A147
   • สินค้าถัดไป G12A149
   • สินค้าถัดไป G12A150
   • สินค้าถัดไป G12A144
   • สินค้าถัดไป G12A145
   • สินค้าถัดไป G12A141
   • สินค้าถัดไป G12A143
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 93W*63D*87H cm. ตัวตู้ล้อเลื่อนมี 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด และ 3 ช่องใส่ของ ด้านบนไว้สำหรับเตรียมอาหาร

  ราคาเริ่มต้นที่: 15,077.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G12A143:ตู้ล้อเลื่อนสำหรับเตรียมอาหาร รุ่น QST-787

  ขนาด 93W* 63D* 87H cm   ตัวตู้ล้อเลื่อนมี 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด และ 3 ช่องใส่ของ ด้านบนไว้สำหรับเตรียมอาหาร
  ราคา 15,077.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา