E18A003:ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน)

E18A003
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน):<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน):<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน):<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน):<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน):<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน):<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน):<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม</p>
   • สินค้าถัดไป E18A008
   • สินค้าถัดไป E18A014
   • สินค้าถัดไป E18A018
   • สินค้าถัดไป E18A015
   • สินค้าถัดไป E18A002
   • สินค้าถัดไป E18A009
   • สินค้าถัดไป E18A006
   • สินค้าถัดไป E18A001
   • สินค้าถัดไป E18A010
   • สินค้าถัดไป E18A003
   • สินค้าถัดไป E18A011
   • สินค้าถัดไป E18A004
   • สินค้าถัดไป E18A012
   • สินค้าถัดไป E18A016
   • สินค้าถัดไป E18A007
   • สินค้าถัดไป E18A005
   • สินค้าถัดไป E18A013
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,551.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 05

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E18A003-1:ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก

  ขนาด 47W* 62D* 71.5H cm  -
  ราคา 2,551.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E18A003-2:ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก

  ขนาด 47W* 62D* 101.5H cm  -
  ราคา 3,060.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E18A003-3:ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก

  ขนาด 47W* 62D* 132H cm  -
  ราคา 3,761.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา