E31A039:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 7 ลิ้นชัก cm. รุ่น LUCKYWORLD- DX-52-33-MC

E31A039
โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 7 ลิ้นชัก cm. รุ่น LUCKYWORLD- DX-52-33-MC:<p>ขนาด 159.5W*79.5D*74H cm. หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นพ่นอีพ๊อกซี่หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ถังลิ้นชักแบ่งเป็น 1 ลิ้นชักกลาง พร้อมถัง 3 ลิ้นชักทั้ง 2 ข้าง / หน้าบานลิ้นชักมีกุญล็อกทั้ง 2 ฝั่ง / ถังลิ้นชักหนา 0.5 มม.** ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /  ผลิตเฉพาะสีครีมเมทัลลิค **ไม่รวมกระจกวางหน้าโต๊ะ**</p>
   • สินค้าถัดไป E31A021
   • สินค้าถัดไป E31A047
   • สินค้าถัดไป E31A046
   • สินค้าถัดไป E07A033
   • สินค้าถัดไป E31A019
   • สินค้าถัดไป E31A020
   • สินค้าถัดไป E31A017
   • สินค้าถัดไป E31A045
   • สินค้าถัดไป E31A018
   • สินค้าถัดไป E31A049
   • สินค้าถัดไป E31A023
   • สินค้าถัดไป E31A022
   • สินค้าถัดไป E31A048
   • สินค้าถัดไป E31A016
   • สินค้าถัดไป E31A042
   • สินค้าถัดไป E31A015
   • สินค้าถัดไป E31A041
   • สินค้าถัดไป E31A014
   • สินค้าถัดไป E31A013
   • สินค้าถัดไป E31A040
   • สินค้าถัดไป E31A057
   • สินค้าถัดไป E31A008
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E31A005
   • สินค้าถัดไป E31A002
   • สินค้าถัดไป E31A007
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A004
   • สินค้าถัดไป E31A038
   • สินค้าถัดไป E31A001
   • สินค้าถัดไป E31A006
   • สินค้าถัดไป E31A003
   • สินค้าถัดไป E31A010
   • สินค้าถัดไป E31A009
   • สินค้าถัดไป E31A011
   • สินค้าถัดไป E31A028
   • สินค้าถัดไป E31A043
   • สินค้าถัดไป E31A058
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป E31A034
   • สินค้าถัดไป E31A035
   • สินค้าถัดไป E31A052
   • สินค้าถัดไป E31A054
   • สินค้าถัดไป E31A036
   • สินค้าถัดไป E31A037
   • สินค้าถัดไป E31A055
   • สินค้าถัดไป E31A025
   • สินค้าถัดไป E31A032
   • สินค้าถัดไป E31A053
   • สินค้าถัดไป E31A033
   • สินค้าถัดไป E31A012
   • สินค้าถัดไป E31A024
   • สินค้าถัดไป E31A056
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 159.5W*79.5D*74H cm. หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นพ่นอีพ๊อกซี่หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ถังลิ้นชักแบ่งเป็น 1 ลิ้นชักกลาง พร้อมถัง 3 ลิ้นชักทั้ง 2 ข้าง / หน้าบานลิ้นชักมีกุญล็อกทั้ง 2 ฝั่ง / ถังลิ้นชักหนา 0.5 มม.** ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ /  ผลิตเฉพาะสีครีมเมทัลลิค **ไม่รวมกระจกวางหน้าโต๊ะ**

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,047.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 38

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E31A039:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 7 ลิ้นชัก cm. รุ่น LUCKYWORLD- DX-52-33-MC

  ขนาด 159.5W* 79.5D* 74H cm  หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นพ่นอีพ๊อกซี่หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ถังลิ้นชักแบ่งเป็น 1 ลิ้นชักกลาง พร้อมถัง 3 ลิ้นชักทั้ง 2 ข้าง / หน้าบานลิ้นชักมีกุญล็อกทั้ง 2 ฝั่ง / ถังลิ้นชักหนา 0.5 มม.** ปลายขาโต๊ะทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ / ผลิตเฉพาะสีครีมเมทัลลิค **ไม่รวมกระจกวางหน้าโต๊ะ**
  ปกติ 6,502 บาท เหลือ ราคา 6,047.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา