G02A008:บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง CL19 (2-6 ขั้น คละสี)

G02A008
บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง CL19 (2-6 ขั้น คละสี):<p>บันไดอลูมิเนียม 2 คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / มี 5 ขนาดคือ 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 และ 6+6 ขั้น</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E28A090
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E28A091
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G02A028
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  บันไดอลูมิเนียม 2 คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / มี 5 ขนาดคือ 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 และ 6+6 ขั้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 923.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A008-1:บันไดแฟนซี อลูมิเนียม ขนาด 2+2 ขั้น CL1902

  22D* cm  ขนาด 2+2 ขั้น / ความสูง 51 ซม.
  ราคา 923.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A008-2:บันไดแฟนซี อลูมิเนียม ขนาด 3+3 ขั้น CL1903

  33D* cm  ขนาด 3+3 ขั้น / ความสูง 80 ซม.
  ราคา 1,385.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A008-3:บันไดแฟนซี อลูมิเนียม ขนาด 4+4 ขั้น CL1904

  44D* cm  ขนาด 4+4 ขั้น / ความสูง 108 ซม.
  ราคา 1,791.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A008-4:บันไดแฟนซี อลูมิเนียม ขนาด 5+5 ขั้น CL1905

  55D* cm  ขนาด 5+5 ขั้น / ความสูง 137 ซม.
  ราคา 2,206.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A008-5:บันไดแฟนซี อลูมิเนียม ขนาด 6+6 ขั้น CL1906

  66D* cm  ขนาด 6+6 ขั้น / ความสูง 166 ซม.
  ราคา 2,571.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา