ติดต่อสอบถาม

G02A007:บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง ปรับพาดตรงได้ TWL15 (3-10 ขั้น คละสี)

G02A007
บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง ปรับพาดตรงได้ TWL15 (3-10 ขั้น คละสี):<p>บันไดอลูมิเนียม 2 ทาง คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / ปรับพาดตรงได้ ผลิต 8 ขนาดคือ 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 และ 10+10 ขั้น</p> บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง ปรับพาดตรงได้ TWL15 (3-10 ขั้น คละสี):<p>บันไดอลูมิเนียม 2 ทาง คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / ปรับพาดตรงได้ ผลิต 8 ขนาดคือ 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 และ 10+10 ขั้น</p> บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง ปรับพาดตรงได้ TWL15 (3-10 ขั้น คละสี):<p>บันไดอลูมิเนียม 2 ทาง คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / ปรับพาดตรงได้ ผลิต 8 ขนาดคือ 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 และ 10+10 ขั้น</p> บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง ปรับพาดตรงได้ TWL15 (3-10 ขั้น คละสี):<p>บันไดอลูมิเนียม 2 ทาง คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / ปรับพาดตรงได้ ผลิต 8 ขนาดคือ 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 และ 10+10 ขั้น</p> บันไดเอนกประสงค์ 2 ทาง ปรับพาดตรงได้ TWL15 (3-10 ขั้น คละสี):<p>บันไดอลูมิเนียม 2 ทาง คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / ปรับพาดตรงได้ ผลิต 8 ขนาดคือ 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 และ 10+10 ขั้น</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  บันไดอลูมิเนียม 2 ทาง คละสี น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย / ปรับพาดตรงได้ ผลิต 8 ขนาดคือ 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 และ 10+10 ขั้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,385.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 8 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A007-1:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 3+3 ขั้น TWL1500

  ขนาด 33D* cm  ขนาด 3+3 ขั้น / ความสูงสองทาง 0.9 ม. / ความสูงทางเดียว 1.8 ม.
  ราคา 1,385.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A007-2:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 4+4 ขั้น TWL1504

  ขนาด 44D* cm  ขนาด 4+4 ขั้น / ความสูงสองทาง 1.2 ม. / ความสูงทางเดียว 2.4 ม.
  ราคา 1,791.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A007-3:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 5+5 ขั้น TWL1505

  ขนาด 55D* cm  ขนาด 5+5 ขั้น / ความสูงสองทาง 1.5 ม. / ความสูงทางเดียว 3.0 ม.
  ราคา 2,239.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A007-4:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 6+6 ขั้น TWL1506

  ขนาด 66D* cm  ขนาด 6+6 ขั้น / ความสูงสองทาง 1.8 ม. / ความสูงทางเดียว 3.6 ม.
  ราคา 2,647.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A007-5:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 7+7 ขั้น TWL1507

  ขนาด 77D* cm  ขนาด 7+7 ขั้น / ความสูงสองทาง 2.1 ม. / ความสูงทางเดียว 4.2 ม.
  ราคา 3,143.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A007-6:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 8+8 ชั้น TWL1508

  ขนาด 88D* cm  ขนาด 8+8 ชั้น / ความสูงสองทาง 2.4 ม. / ความสูงทางเดียว 4.8 ม.
  ราคา 3,714.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A007-7:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 9+9 ชั้น TWL1509

  ขนาด 99D* cm  ขนาด 9+9 ชั้น / ความสูงสองทาง 2.7 ม. / ความสูงทางเดียว 5.4 ม.
  ราคา 4,486.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A007-8:บันได 2 ทาง ปรับต่อสูงได้ ขนาด 10+10 ชั้น TWL1520

  ขนาด 101D* cm  ขนาด 10+10 ชั้น / ความสูงสองทาง 3.0 ม. / ความสูงทางเดียว 6.0 ม.
  ราคา 5,343.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา