ติดต่อสอบถาม

B12A188:ชุดโซฟารับแขกไม้ยางพารา เบาะหุ้มผ้า รุ่น FN-OPTION พรัอมโต๊ะกลาง 2 ตัว

B12A188
ชุดโซฟารับแขกไม้ยางพารา เบาะหุ้มผ้า รุ่น FN-OPTION พรัอมโต๊ะกลาง 2 ตัว:<p>1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 + 2 ตัวสั้น 2 และโต๊ะกลางไม้ยางพารา 2 ตัว /ตัวยาว(3 ที่นั่ง) ขนาด 183W*76D*86H cm. ตัวสั้น(1 ที่นั่ง) ขนาด 84W*76D*86H cm. (สามารถหมุนได้) โต๊ะกลางขนาด 107W*58D*46H cm. 1 ตัว และโต๊ะกลางขนาด 58W*60D*46H cm. 1 ตัว /โครงโซฟาและโต๊ะกลางทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค ตัวโซฟาบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มทับด้วยผ้าสีน้ำตาล ดีไซน์หรู ทันสมัย</p> ชุดโซฟารับแขกไม้ยางพารา เบาะหุ้มผ้า รุ่น FN-OPTION พรัอมโต๊ะกลาง 2 ตัว:<p>1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 + 2 ตัวสั้น 2 และโต๊ะกลางไม้ยางพารา 2 ตัว /ตัวยาว(3 ที่นั่ง) ขนาด 183W*76D*86H cm. ตัวสั้น(1 ที่นั่ง) ขนาด 84W*76D*86H cm. (สามารถหมุนได้) โต๊ะกลางขนาด 107W*58D*46H cm. 1 ตัว และโต๊ะกลางขนาด 58W*60D*46H cm. 1 ตัว /โครงโซฟาและโต๊ะกลางทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค ตัวโซฟาบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มทับด้วยผ้าสีน้ำตาล ดีไซน์หรู ทันสมัย</p> ชุดโซฟารับแขกไม้ยางพารา เบาะหุ้มผ้า รุ่น FN-OPTION พรัอมโต๊ะกลาง 2 ตัว:<p>1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 + 2 ตัวสั้น 2 และโต๊ะกลางไม้ยางพารา 2 ตัว /ตัวยาว(3 ที่นั่ง) ขนาด 183W*76D*86H cm. ตัวสั้น(1 ที่นั่ง) ขนาด 84W*76D*86H cm. (สามารถหมุนได้) โต๊ะกลางขนาด 107W*58D*46H cm. 1 ตัว และโต๊ะกลางขนาด 58W*60D*46H cm. 1 ตัว /โครงโซฟาและโต๊ะกลางทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค ตัวโซฟาบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มทับด้วยผ้าสีน้ำตาล ดีไซน์หรู ทันสมัย</p> ชุดโซฟารับแขกไม้ยางพารา เบาะหุ้มผ้า รุ่น FN-OPTION พรัอมโต๊ะกลาง 2 ตัว:<p>1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 + 2 ตัวสั้น 2 และโต๊ะกลางไม้ยางพารา 2 ตัว /ตัวยาว(3 ที่นั่ง) ขนาด 183W*76D*86H cm. ตัวสั้น(1 ที่นั่ง) ขนาด 84W*76D*86H cm. (สามารถหมุนได้) โต๊ะกลางขนาด 107W*58D*46H cm. 1 ตัว และโต๊ะกลางขนาด 58W*60D*46H cm. 1 ตัว /โครงโซฟาและโต๊ะกลางทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค ตัวโซฟาบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มทับด้วยผ้าสีน้ำตาล ดีไซน์หรู ทันสมัย</p>
   • สินค้าถัดไป B12A230
   • สินค้าถัดไป B31A006
   • สินค้าถัดไป B31A016
   • สินค้าถัดไป B31A007
   • สินค้าถัดไป B12A267
   • สินค้าถัดไป B31A008
   • สินค้าถัดไป B31A005
   • สินค้าถัดไป B31A004
   • สินค้าถัดไป B12A162
   • สินค้าถัดไป B12A214
   • สินค้าถัดไป B31A034
   • สินค้าถัดไป B31A033
   • สินค้าถัดไป B31A028
   • สินค้าถัดไป B12A233
   • สินค้าถัดไป B12A232
   • สินค้าถัดไป B12A183
   • สินค้าถัดไป B12A182
   • สินค้าถัดไป B31A030
   • สินค้าถัดไป B31A032
   • สินค้าถัดไป B12A237
   • สินค้าถัดไป B12A238
   • สินค้าถัดไป B12A165
   • สินค้าถัดไป B12A166
   • สินค้าถัดไป B12A222
   • สินค้าถัดไป B12A164
   • สินค้าถัดไป B31A029
   • สินค้าถัดไป B12A208
   • สินค้าถัดไป B12A187
   • สินค้าถัดไป B12A188
   • สินค้าถัดไป B12A220
   • สินค้าถัดไป B12A150
   • สินค้าถัดไป B12A151
   • สินค้าถัดไป B31A018
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 + 2 ตัวสั้น 2 และโต๊ะกลางไม้ยางพารา 2 ตัว /ตัวยาว(3 ที่นั่ง) ขนาด 183W*76D*86H cm. ตัวสั้น(1 ที่นั่ง) ขนาด 84W*76D*86H cm. (สามารถหมุนได้) โต๊ะกลางขนาด 107W*58D*46H cm. 1 ตัว และโต๊ะกลางขนาด 58W*60D*46H cm. 1 ตัว /โครงโซฟาและโต๊ะกลางทำจากไม้ยางพาราสีโอ๊ค ตัวโซฟาบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มทับด้วยผ้าสีน้ำตาล ดีไซน์หรู ทันสมัย

  ราคาเริ่มต้นที่: 28,286.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B12A188:ชุดโซฟารับแขกไม้ยางพารา เบาะหุ้มผ้า รุ่น FN-OPTION พรัอมโต๊ะกลาง 2 ตัว

  ขนาด 1D* cm  1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 + 2 ตัวสั้น 2 และโต๊ะกลางไม้ยางพารา 2 ตัว (ตัวสั้นสามารถหมุนได้) ไม้ยางพาราสีโอ๊ค โซฟาบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มทับด้วยผ้าสีน้ำตาล
  ราคา 28,286.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา