ติดต่อสอบถาม

B12A187:ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง

B12A187
ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p> ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง :<p>1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)</p>
   • สินค้าถัดไป B12A230
   • สินค้าถัดไป B31A006
   • สินค้าถัดไป B31A016
   • สินค้าถัดไป B31A007
   • สินค้าถัดไป B12A267
   • สินค้าถัดไป B31A008
   • สินค้าถัดไป B31A005
   • สินค้าถัดไป B31A004
   • สินค้าถัดไป B12A162
   • สินค้าถัดไป B12A214
   • สินค้าถัดไป B31A033
   • สินค้าถัดไป B31A028
   • สินค้าถัดไป B12A233
   • สินค้าถัดไป B12A232
   • สินค้าถัดไป B12A183
   • สินค้าถัดไป B12A182
   • สินค้าถัดไป B31A030
   • สินค้าถัดไป B31A032
   • สินค้าถัดไป B12A237
   • สินค้าถัดไป B12A238
   • สินค้าถัดไป B12A165
   • สินค้าถัดไป B12A166
   • สินค้าถัดไป B12A222
   • สินค้าถัดไป B12A164
   • สินค้าถัดไป B31A029
   • สินค้าถัดไป B12A208
   • สินค้าถัดไป B12A187
   • สินค้าถัดไป B12A188
   • สินค้าถัดไป B12A220
   • สินค้าถัดไป B12A150
   • สินค้าถัดไป B12A151
   • สินค้าถัดไป B31A018
   • สินค้าถัดไป B31A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง  ขนาด 161W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว ขนาด  64W*80D*80H cm. (ที่นั่งลึก 53D cm.) / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน 1 ตัว ขนาด 115W*52D*42H cm.  / ผลิตจากโครงไม้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังพียู(PU)  **มีสต๊อกหนังเทียมสีดำ 1 ชุด (เมื่อ 5 ต.ค. 57)

  ราคาเริ่มต้นที่: 19,846.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B12A187:ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง

  ขนาด 161W* 80D* 80H cm  1 ชุดประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง / โซฟาเดี่ยว 2 ตัว / พร้อมโต๊ะกลางไม้ล้วน
  ราคา 19,846.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา