B10A038:เก้าอี้พลาสติกหนาพิเศษ มีพนักพิง THAILAND-02 (พลาสติกเกรด A)

เก้าอี้พลาสติกหนาพิเศษ มีพนักพิง THAILAND-02 (พลาสติกเกรด A):<p>ขนาด 50W*51D*81H cm ซ้อนเก็บได้ พลาสติกหนาพิเศษ</p> เก้าอี้พลาสติกหนาพิเศษ มีพนักพิง THAILAND-02 (พลาสติกเกรด A):<p>ขนาด 50W*51D*81H cm ซ้อนเก็บได้ พลาสติกหนาพิเศษ</p> เก้าอี้พลาสติกหนาพิเศษ มีพนักพิง THAILAND-02 (พลาสติกเกรด A):<p>ขนาด 50W*51D*81H cm ซ้อนเก็บได้ พลาสติกหนาพิเศษ</p>

  ขนาด 50W*51D*81H cm ซ้อนเก็บได้ พลาสติกหนาพิเศษ

  ราคาเริ่มต้นที่: 241.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B10A038:เก้าอี้พลาสติก หนาพิเศษ THAILAND-02

  50W* 51D* 81H cm  พลาสติกใหม่ หนาพิเศษ / ขนาด 50W*51D*81H cm ซ้อนเก็บได้
  ราคา 241.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา