A07A052:โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้)

A07A052
โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.</p> โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.</p> โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.</p> โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.</p> โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.</p> โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.</p> โต๊ะพับขาวีปลายเรียว หน้าไม้เมลามีน บังโป๊เหล็กพ่นดำ 150W, 180W (60D/75D cm) (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.</p>
   • สินค้าถัดไป A05A077
   • สินค้าถัดไป A18A083
   • สินค้าถัดไป A18A080
   • สินค้าถัดไป A07A056
   • สินค้าถัดไป A07A060
   • สินค้าถัดไป A18A079
   • สินค้าถัดไป A18A085
   • สินค้าถัดไป A18A078
   • สินค้าถัดไป A18A069
   • สินค้าถัดไป A18A084
   • สินค้าถัดไป A18A068
   • สินค้าถัดไป A05A068
   • สินค้าถัดไป A05A067
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A18A037
   • สินค้าถัดไป A18A076
   • สินค้าถัดไป A18A077
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A074
   • สินค้าถัดไป A18A075
   • สินค้าถัดไป A18A060
   • สินค้าถัดไป A18A039
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A051
   • สินค้าถัดไป A07A044
   • สินค้าถัดไป A07A043
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A05A061
   • สินค้าถัดไป A05A062
   • สินค้าถัดไป A05A038
   • สินค้าถัดไป A05A036
   • สินค้าถัดไป A05A031
   • สินค้าถัดไป A18A028
   • สินค้าถัดไป A18A081
   • สินค้าถัดไป A18A073
   • สินค้าถัดไป A05A143
   • สินค้าถัดไป A05A001
   • สินค้าถัดไป A05A144
   • สินค้าถัดไป A05A145
   • สินค้าถัดไป A18A082
   • สินค้าถัดไป A05A071
   • สินค้าถัดไป A05A072
   • สินค้าถัดไป A05A041
   • สินค้าถัดไป A05A004
   • สินค้าถัดไป A05A003
   • สินค้าถัดไป A05A042
   • สินค้าถัดไป A05A060
   • สินค้าถัดไป A04A068
   • สินค้าถัดไป A04A060
   • สินค้าถัดไป A05A050
   • สินค้าถัดไป A05A053
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A05A063
   • สินค้าถัดไป A05A064
   • สินค้าถัดไป A05A037
   • สินค้าถัดไป A05A039
   • สินค้าถัดไป A05A073
   • สินค้าถัดไป A05A141
   • สินค้าถัดไป A18A086
   • สินค้าถัดไป A18A087
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 4 ขนาดคือ 150W*60D, 180W*60D, 150W*75D และ 180W*75D cm. โครงขาผลิตจากเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ปลายขาเรียว ชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ แผ่นบังตาสูง 30 ซม. ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป พับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับองศาได้ TOP ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนหนา 25 มม.

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,538.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A07A052-1:โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาเหล็กวีคว่ำ 150W*60D*75H cm. รุ่น VC-FPF-121 บังโป๊เหล็ก

  ขนาด 150W* 60D* 75H cm  TOP ปิดผิวเมลามีน
  ราคา 5,538.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A052-2:โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาเหล็กวีคว่ำ 180W*60D*75H cm. รุ่น VC-FPF-121 บังโป๊เหล็ก

  ขนาด 180W* 75D* 75H cm  TOP ปิดผิวเมลามีน
  ราคา 5,692.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A052-3:โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาเหล็กวีคว่ำ 150W*75D*75H cm. รุ่น VC-FPF-121 บังโป๊เหล็ก

  ขนาด 150W* 75D* 75H cm  TOP ปิดผิวเมลามีน
  ราคา 6,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A052-4:โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาเหล็กวีคว่ำ 180W*75D*75H cm. รุ่น VC-FPF-121 บังโป๊เหล็ก

  ขนาด 180W* 75D* 75H cm  TOP ปิดผิวเมลามีน
  ราคา 6,615.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา