D01A043:ชั้นเหล็ก 3 ชั้น รุ่น IM-BH-STOM1 แผ่นชั้นสีสัน (สลับสีได้)

D01A043
ชั้นเหล็ก 3 ชั้น รุ่น IM-BH-STOM1 แผ่นชั้นสีสัน (สลับสีได้):<p>60W*30D*121H cm. โครงทำจากเหล็กพ่นสี แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) ด้านข้างและด้านหลังมีเหล็กพาดกันของตก /แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีฟ้า, สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน (คละสี)</p> ชั้นเหล็ก 3 ชั้น รุ่น IM-BH-STOM1 แผ่นชั้นสีสัน (สลับสีได้):<p>60W*30D*121H cm. โครงทำจากเหล็กพ่นสี แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) ด้านข้างและด้านหลังมีเหล็กพาดกันของตก /แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีฟ้า, สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน (คละสี)</p> ชั้นเหล็ก 3 ชั้น รุ่น IM-BH-STOM1 แผ่นชั้นสีสัน (สลับสีได้):<p>60W*30D*121H cm. โครงทำจากเหล็กพ่นสี แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) ด้านข้างและด้านหลังมีเหล็กพาดกันของตก /แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีฟ้า, สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน (คละสี)</p> ชั้นเหล็ก 3 ชั้น รุ่น IM-BH-STOM1 แผ่นชั้นสีสัน (สลับสีได้):<p>60W*30D*121H cm. โครงทำจากเหล็กพ่นสี แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) ด้านข้างและด้านหลังมีเหล็กพาดกันของตก /แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีฟ้า, สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน (คละสี)</p> ชั้นเหล็ก 3 ชั้น รุ่น IM-BH-STOM1 แผ่นชั้นสีสัน (สลับสีได้):<p>60W*30D*121H cm. โครงทำจากเหล็กพ่นสี แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) ด้านข้างและด้านหลังมีเหล็กพาดกันของตก /แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีฟ้า, สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน (คละสี)</p>
   • สินค้าถัดไป D01A018
   • สินค้าถัดไป D01A027
   • สินค้าถัดไป D01A017
   • สินค้าถัดไป D01A026
   • สินค้าถัดไป D01A046
   • สินค้าถัดไป D01A047
   • สินค้าถัดไป D01A029
   • สินค้าถัดไป D01A028
   • สินค้าถัดไป D01A005
   • สินค้าถัดไป D01A006
   • สินค้าถัดไป D01A030
   • สินค้าถัดไป D01A034
   • สินค้าถัดไป D01A003
   • สินค้าถัดไป D01A049
   • สินค้าถัดไป D01A004
   • สินค้าถัดไป E31A028
   • สินค้าถัดไป E31A043
   • สินค้าถัดไป E28A036
   • สินค้าถัดไป D02A013
   • สินค้าถัดไป D02A014
   • สินค้าถัดไป D01A002
   • สินค้าถัดไป E07A039
   • สินค้าถัดไป E07A027
   • สินค้าถัดไป D01A001
   • สินค้าถัดไป D01A021
   • สินค้าถัดไป D01A022
   • สินค้าถัดไป D01A023
   • สินค้าถัดไป D01A024
   • สินค้าถัดไป D01A019
   • สินค้าถัดไป D01A020
   • สินค้าถัดไป D01A031
   • สินค้าถัดไป D01A032
   • สินค้าถัดไป D01A016
   • สินค้าถัดไป D01A007
   • สินค้าถัดไป D01A040
   • สินค้าถัดไป D01A008
   • สินค้าถัดไป D01A041
   • สินค้าถัดไป E28A037
   • สินค้าถัดไป E28A038
   • สินค้าถัดไป D01A033
   • สินค้าถัดไป D01A045
   • สินค้าถัดไป E31A037
   • สินค้าถัดไป CL30383
   • สินค้าถัดไป D01A042
   • สินค้าถัดไป C07A033
   • สินค้าถัดไป D01A043
   • สินค้าถัดไป D01A044
   • สินค้าถัดไป C07A034
   • สินค้าถัดไป Y01A001
   • สินค้าถัดไป D01A048
   • สินค้าถัดไป D01A037
   • สินค้าถัดไป D01A036
   • สินค้าถัดไป D01A038
   • สินค้าถัดไป D01A052
   • สินค้าถัดไป C07A045
   • สินค้าถัดไป A17A035
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  60W*30D*121H cm. โครงทำจากเหล็กพ่นสี แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) ด้านข้างและด้านหลังมีเหล็กพาดกันของตก /แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีฟ้า, สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน (คละสี)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,488.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  D01A043:ชั้นเหล็ก 3 ชั้น รุ่น IM-BH-STOM1 แผ่นชั้นสีสัน (สลับสีได้)

  ขนาด 60W* 30D* 121H cm   แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีฟ้า, สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน (คละสี)
  ราคา 1,488.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา