G12A069:โต๊ะพับสแตนเลสล้วน รุ่น KJ-STL ขาพับสวิง (กว้าง120, 150, 180 และ 200 ซม.)

G12A069
โต๊ะพับสแตนเลสล้วน รุ่น KJ-STL ขาพับสวิง (กว้าง120, 150, 180 และ 200 ซม.):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 120W, 150W, 180W และ 200W cm. หน้าโต๊ะหนา 0.7 มม. ขอบ 4 ซม. ขาสี่เหลี่ยม 30*30 มม. หนา 0.7 มม. ลูกยางขาหมุนปรับระดับได้ เพื่อรองรับกับพื้นไม่เรียบให้วางได้แนบสนิท โครงใต้โต๊ะเสริมกระดูกสี่เหลี่ยมแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี</p>
   • สินค้าถัดไป G12A071
   • สินค้าถัดไป G12A074
   • สินค้าถัดไป G12A168
   • สินค้าถัดไป G12A031
   • สินค้าถัดไป G12A225
   • สินค้าถัดไป G12A030
   • สินค้าถัดไป G12A226
   • สินค้าถัดไป G12A092
   • สินค้าถัดไป B09A147
   • สินค้าถัดไป B09A148
   • สินค้าถัดไป G12A072
   • สินค้าถัดไป G12A205
   • สินค้าถัดไป G12A224
   • สินค้าถัดไป G12A200
   • สินค้าถัดไป G12A075
   • สินค้าถัดไป G12A076
   • สินค้าถัดไป G12A077
   • สินค้าถัดไป G12A095
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป G12A089
   • สินค้าถัดไป G12A175
   • สินค้าถัดไป G12A196
   • สินค้าถัดไป G12A197
   • สินค้าถัดไป G12A083
   • สินค้าถัดไป G12A081
   • สินค้าถัดไป G12A082
   • สินค้าถัดไป G12A203
   • สินค้าถัดไป G12A182
   • สินค้าถัดไป G12A085
   • สินค้าถัดไป G12A097
   • สินค้าถัดไป G12A176
   • สินค้าถัดไป G12A204
   • สินค้าถัดไป G12A086
   • สินค้าถัดไป G12A090
   • สินค้าถัดไป G12A087
   • สินค้าถัดไป G12A195
   • สินค้าถัดไป G12A190
   • สินค้าถัดไป G12A191
   • สินค้าถัดไป G12A192
   • สินค้าถัดไป G12A193
   • สินค้าถัดไป G12A194
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G12A177
   • สินค้าถัดไป G12A178
   • สินค้าถัดไป G12A183
   • สินค้าถัดไป G12A093
   • สินค้าถัดไป G12A199
   • สินค้าถัดไป G12A094
   • สินค้าถัดไป G12A189
   • สินค้าถัดไป G12A099
   • สินค้าถัดไป G12A198
   • สินค้าถัดไป G12A078
   • สินค้าถัดไป G12A088
   • สินค้าถัดไป B10A007
   • สินค้าถัดไป G12A096
   • สินค้าถัดไป B09A183
   • สินค้าถัดไป B09A184
   • สินค้าถัดไป G12A216
   • สินค้าถัดไป G12A098
   • สินค้าถัดไป G12A220
   • สินค้าถัดไป G12A219
   • สินค้าถัดไป G12A091
   • สินค้าถัดไป B06A105
   • สินค้าถัดไป B06A123
   • สินค้าถัดไป B06A095
   • สินค้าถัดไป G12A158
   • สินค้าถัดไป G12A108
   • สินค้าถัดไป G12A103
   • สินค้าถัดไป G12A109
   • สินค้าถัดไป G12A110
   • สินค้าถัดไป G12A039
   • สินค้าถัดไป G12A159
   • สินค้าถัดไป G12A104
   • สินค้าถัดไป G12A069
   • สินค้าถัดไป G12A181
   • สินค้าถัดไป G12A107
   • สินค้าถัดไป G12A040
   • สินค้าถัดไป G12A100
   • สินค้าถัดไป G12A101
   • สินค้าถัดไป G12A015
   • สินค้าถัดไป G12A102
   • สินค้าถัดไป G12A106
   • สินค้าถัดไป G12A188
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 4 ขนาดคือ 120W, 150W, 180W และ 200W cm. หน้าโต๊ะหนา 0.7 มม. ขอบ 4 ซม. ขาสี่เหลี่ยม 30*30 มม. หนา 0.7 มม. ลูกยางขาหมุนปรับระดับได้ เพื่อรองรับกับพื้นไม่เรียบให้วางได้แนบสนิท โครงใต้โต๊ะเสริมกระดูกสี่เหลี่ยมแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,714.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G12A069-1:โต๊ะพับสแตนเลสล้วน 120W*70D*75H cm. รุ่น KJ-STL-120 ขาพับสวิง

  ขนาด 120W* 70D* 75H cm  -
  ราคา 3,714.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G12A069-2:โต๊ะพับสแตนเลสล้วน 150W*70D*75H cm. รุ่น KJ-STL-150 ขาพับสวิง

  ขนาด 150W* 70D* 75H cm  -
  ราคา 4,214.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G12A069-3:โต๊ะพับสแตนเลสล้วน 180W*75D*75H cm. รุ่น KJ-STL-180 ขาพับสวิง

  ขนาด 180W* 75D* 75H cm  -
  ราคา 7,429.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G12A069-4:โต๊ะพับสแตนเลสล้วน 200W*75D*75H cm. รุ่น KJ-STL-200 ขาพับสวิง

  ขนาด 200W* 75D* 75H cm  -
  ราคา 9,143.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา