G14A058:เก้าอี้กินข้าวเด็ก ไม้ยางพารา ที่นั่งหุ้มหนังเทียม KS-PPY-3 (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป)

G14A058
เก้าอี้กินข้าวเด็ก ไม้ยางพารา ที่นั่งหุ้มหนังเทียม KS-PPY-3 (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*43D*92H cm. (ขนาดเฉพาะที่นั่ง 35W*36.5D*63.5H cm.) ผลิตสีโอ๊คและสีธรรมชาติ โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้ยางพารา ที่นั่ง-พิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมเลือกสีได้</p> เก้าอี้กินข้าวเด็ก ไม้ยางพารา ที่นั่งหุ้มหนังเทียม KS-PPY-3 (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*43D*92H cm. (ขนาดเฉพาะที่นั่ง 35W*36.5D*63.5H cm.) ผลิตสีโอ๊คและสีธรรมชาติ โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้ยางพารา ที่นั่ง-พิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมเลือกสีได้</p> เก้าอี้กินข้าวเด็ก ไม้ยางพารา ที่นั่งหุ้มหนังเทียม KS-PPY-3 (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*43D*92H cm. (ขนาดเฉพาะที่นั่ง 35W*36.5D*63.5H cm.) ผลิตสีโอ๊คและสีธรรมชาติ โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้ยางพารา ที่นั่ง-พิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมเลือกสีได้</p> เก้าอี้กินข้าวเด็ก ไม้ยางพารา ที่นั่งหุ้มหนังเทียม KS-PPY-3 (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*43D*92H cm. (ขนาดเฉพาะที่นั่ง 35W*36.5D*63.5H cm.) ผลิตสีโอ๊คและสีธรรมชาติ โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้ยางพารา ที่นั่ง-พิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมเลือกสีได้</p> เก้าอี้กินข้าวเด็ก ไม้ยางพารา ที่นั่งหุ้มหนังเทียม KS-PPY-3 (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*43D*92H cm. (ขนาดเฉพาะที่นั่ง 35W*36.5D*63.5H cm.) ผลิตสีโอ๊คและสีธรรมชาติ โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้ยางพารา ที่นั่ง-พิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมเลือกสีได้</p>
   • สินค้าถัดไป G14A023
   • สินค้าถัดไป G14A001
   • สินค้าถัดไป G14A012
   • สินค้าถัดไป G14A013
   • สินค้าถัดไป G14A003
   • สินค้าถัดไป G14A019
   • สินค้าถัดไป G14A017
   • สินค้าถัดไป G14A018
   • สินค้าถัดไป G14A020
   • สินค้าถัดไป G14A016
   • สินค้าถัดไป G14A015
   • สินค้าถัดไป G14A024
   • สินค้าถัดไป G14A022
   • สินค้าถัดไป G11A143
   • สินค้าถัดไป G14A009
   • สินค้าถัดไป G14A085
   • สินค้าถัดไป G14A008
   • สินค้าถัดไป G14A028
   • สินค้าถัดไป G14A029
   • สินค้าถัดไป G14A030
   • สินค้าถัดไป G14A031
   • สินค้าถัดไป G14A034
   • สินค้าถัดไป G14A080
   • สินค้าถัดไป G14A077
   • สินค้าถัดไป G14A032
   • สินค้าถัดไป G14A076
   • สินค้าถัดไป G14A078
   • สินค้าถัดไป G14A075
   • สินค้าถัดไป G14A068
   • สินค้าถัดไป G14A073
   • สินค้าถัดไป G14A035
   • สินค้าถัดไป G14A069
   • สินค้าถัดไป G14A071
   • สินค้าถัดไป G14A074
   • สินค้าถัดไป G14A070
   • สินค้าถัดไป G14A072
   • สินค้าถัดไป G14A083
   • สินค้าถัดไป A05A021
   • สินค้าถัดไป G14A064
   • สินค้าถัดไป A14A014
   • สินค้าถัดไป A14A017
   • สินค้าถัดไป A14A019
   • สินค้าถัดไป A14A018
   • สินค้าถัดไป A14A016
   • สินค้าถัดไป A14A015
   • สินค้าถัดไป G14A040
   • สินค้าถัดไป G14A046
   • สินค้าถัดไป G14A041
   • สินค้าถัดไป G14A045
   • สินค้าถัดไป G14A054
   • สินค้าถัดไป G14A042
   • สินค้าถัดไป G14A043
   • สินค้าถัดไป G14A036
   • สินค้าถัดไป G14A039
   • สินค้าถัดไป G14A048
   • สินค้าถัดไป G14A050
   • สินค้าถัดไป G14A051
   • สินค้าถัดไป G14A067
   • สินค้าถัดไป G14A066
   • สินค้าถัดไป G14A052
   • สินค้าถัดไป G08A048
   • สินค้าถัดไป G14A058
   • สินค้าถัดไป G14A057
   • สินค้าถัดไป G14A055
   • สินค้าถัดไป G14A056
   • สินค้าถัดไป G14A084
   • สินค้าถัดไป G14A113
   • สินค้าถัดไป G14A114
   • สินค้าถัดไป G14A115
   • สินค้าถัดไป G12A188
   • สินค้าถัดไป G14A118
   • สินค้าถัดไป G14A119
   • สินค้าถัดไป G14A112
   • สินค้าถัดไป G14A116
   • สินค้าถัดไป G14A109
   • สินค้าถัดไป G14A101
   • สินค้าถัดไป G14A100
   • สินค้าถัดไป G14A088
   • สินค้าถัดไป G14A096
   • สินค้าถัดไป G14A117
   • สินค้าถัดไป G14A102
   • สินค้าถัดไป G14A086
   • สินค้าถัดไป G14A087
   • สินค้าถัดไป G14A099
   • สินค้าถัดไป G14A106
   • สินค้าถัดไป G14A098
   • สินค้าถัดไป G14A097
   • สินค้าถัดไป G14A103
   • สินค้าถัดไป B13A191
   • สินค้าถัดไป B13A190
   • สินค้าถัดไป G14A104
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 45W*43D*92H cm. (ขนาดเฉพาะที่นั่ง 35W*36.5D*63.5H cm.) ผลิตสีโอ๊คและสีธรรมชาติ โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้ยางพารา ที่นั่ง-พิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมเลือกสีได้

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,385.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G14A058-1:เก้าอี้เอนกประสงค์เด็กไม้ยางพาราสีโอ๊ค รุ่น KS-PPY-3-1 ที่นั่งหุ้มหนังเทียม

  ขนาด 45W* 43D* 36.5D2* 92H *63.5H2 cm   (ขนาดเฉพาะที่นั่ง 35W*36.5D*63.5H cm.) (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป)
  ราคา 1,385.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G14A058-2:เก้าอี้เอนกประสงค์เด็กไม้ยางพาราสีธรรมชาติ รุ่น KS-PPY-3-2 ที่นั่งหุ้มหนังเทียม

  ขนาด cm  (สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไป)
  ราคา 1,538.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา