E32A026:โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-4D (PRESIDENT)

E32A026
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-4D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 3 , 3.5 และ 4 ฟุต /มี 4 ลิ้นชัก(3 ลิ้นชักข้างระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p> โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-4D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 3 , 3.5 และ 4 ฟุต /มี 4 ลิ้นชัก(3 ลิ้นชักข้างระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p> โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-4D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 3 , 3.5 และ 4 ฟุต /มี 4 ลิ้นชัก(3 ลิ้นชักข้างระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p> โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-4D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 3 , 3.5 และ 4 ฟุต /มี 4 ลิ้นชัก(3 ลิ้นชักข้างระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p>
   • สินค้าถัดไป E32A026
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E32A027
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E32A018
   • สินค้าถัดไป E32A019
   • สินค้าถัดไป E32A020
   • สินค้าถัดไป E32A014
   • สินค้าถัดไป E32A013
   • สินค้าถัดไป E32A015
   • สินค้าถัดไป E32A012
   • สินค้าถัดไป E32A016
   • สินค้าถัดไป E32A011
   • สินค้าถัดไป E32A017
   • สินค้าถัดไป E32A022
   • สินค้าถัดไป E32A021
   • สินค้าถัดไป E32A024
   • สินค้าถัดไป E32A004
   • สินค้าถัดไป E32A005
   • สินค้าถัดไป E32A006
   • สินค้าถัดไป E32A001
   • สินค้าถัดไป E32A002
   • สินค้าถัดไป E32A003
   • สินค้าถัดไป E32A007
   • สินค้าถัดไป E32A008
   • สินค้าถัดไป E32A010
   • สินค้าถัดไป E32A009
   • สินค้าถัดไป E32A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 3 , 3.5 และ 4 ฟุต /มี 4 ลิ้นชัก(3 ลิ้นชักข้างระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,225.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E32A026-1:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก 3 ฟุต เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-2436 มีที่พักเท้า

  ขนาด 91.4W* 61D* 75H cm  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3) **ไม่รวมกระจกหน้าโต๊ะ**
  ปกติ 4,447 บาท เหลือ ราคา 4,225.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A026-2:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก 3.5 ฟุต(3 ฟุตครึ่ง) เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-2642 มีที่พักเท้า

  ขนาด 6.7W* 66D* 75H cm   ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3) **ไม่รวมกระจกหน้าโต๊ะ**
  ปกติ 4,545 บาท เหลือ ราคา 4,318.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A026-3:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-2648 มีที่พักเท้า

  ขนาด 21.9W* 66D* 75H cm   ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3) **ไม่รวมกระจกหน้าโต๊ะ**
  ปกติ 5,136 บาท เหลือ ราคา 4,879.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา