E32A010:ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 10 และ 15 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DR (PRESIDENT)

E32A010
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 10 และ 15 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DR (PRESIDENT):<p>ผลิต 2 แบบคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก  (37.3W*45.8D cm.) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม.  มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 10 และ 15 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DR (PRESIDENT):<p>ผลิต 2 แบบคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก  (37.3W*45.8D cm.) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม.  มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 10 และ 15 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DR (PRESIDENT):<p>ผลิต 2 แบบคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก  (37.3W*45.8D cm.) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม.  มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 10 และ 15 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DR (PRESIDENT):<p>ผลิต 2 แบบคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก  (37.3W*45.8D cm.) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม.  มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p>
   • สินค้าถัดไป E32A026
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E32A027
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E32A018
   • สินค้าถัดไป E32A019
   • สินค้าถัดไป E32A020
   • สินค้าถัดไป E32A014
   • สินค้าถัดไป E32A013
   • สินค้าถัดไป E32A015
   • สินค้าถัดไป E32A012
   • สินค้าถัดไป E32A016
   • สินค้าถัดไป E32A011
   • สินค้าถัดไป E32A017
   • สินค้าถัดไป E32A022
   • สินค้าถัดไป E32A021
   • สินค้าถัดไป E32A024
   • สินค้าถัดไป E32A004
   • สินค้าถัดไป E32A005
   • สินค้าถัดไป E32A006
   • สินค้าถัดไป E32A001
   • สินค้าถัดไป E32A002
   • สินค้าถัดไป E32A003
   • สินค้าถัดไป E32A007
   • สินค้าถัดไป E32A008
   • สินค้าถัดไป E32A010
   • สินค้าถัดไป E32A009
   • สินค้าถัดไป E32A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 แบบคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก  (37.3W*45.8D cm.) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม.  มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,892.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E32A010-1:ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 10 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DR-10

  ขนาด 37.3W* 45.8D* 94.2H cm   กุญแจล็อครวม มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)
  ปกติ 3,044 บาท เหลือ ราคา 2,892.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A010-2:ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 15 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DR-15

  ขนาด 37.3W* 45.8D* 132.4H cm   กุญแจล็อครวม มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)
  ปกติ 4,220 บาท เหลือ ราคา 4,009.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา