ติดต่อสอบถาม

E32A009:ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC44 มี มอก.

E32A009
ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC44 มี มอก.:<p>ขนาด 46.7W*61.7D*132H cm. มีช่องใสป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม โครงตู้ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน(มอก.) แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ผลิตเฉพาะสีเทาเข้มล้วน(G1) </p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC44 มี มอก.:<p>ขนาด 46.7W*61.7D*132H cm. มีช่องใสป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม โครงตู้ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน(มอก.) แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ผลิตเฉพาะสีเทาเข้มล้วน(G1) </p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป E32A026
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E32A027
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E32A018
   • สินค้าถัดไป E32A019
   • สินค้าถัดไป E32A020
   • สินค้าถัดไป E32A014
   • สินค้าถัดไป E32A013
   • สินค้าถัดไป E32A015
   • สินค้าถัดไป E32A012
   • สินค้าถัดไป E32A016
   • สินค้าถัดไป E32A011
   • สินค้าถัดไป E32A017
   • สินค้าถัดไป E32A022
   • สินค้าถัดไป E32A021
   • สินค้าถัดไป E32A024
   • สินค้าถัดไป E32A004
   • สินค้าถัดไป E32A005
   • สินค้าถัดไป E32A006
   • สินค้าถัดไป E32A001
   • สินค้าถัดไป E32A002
   • สินค้าถัดไป E32A003
   • สินค้าถัดไป E32A007
   • สินค้าถัดไป E32A008
   • สินค้าถัดไป E32A010
   • สินค้าถัดไป E32A009
   • สินค้าถัดไป E32A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 46.7W*61.7D*132H cm. มีช่องใสป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม โครงตู้ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน(มอก.) แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ผลิตเฉพาะสีเทาเข้มล้วน(G1) 

  รางลิ้นชักล้อไนล่อน รางลิ้นชักระบบลูกปืน ระบบป้องกันการล้ม
  No Yes No

  หมายเหตุ 

  • รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน
  • รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)
  • ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้

   

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 7,896.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 09

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E32A009:ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC44 มี มอก.

  ขนาด 46.7W* 61.7D* 132H cm  มีช่องใสป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม ผลิตเฉพาะสีเทาเข้มล้วน(G1)
  ปกติ 8,312 บาท เหลือ ราคา 7,896.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา