E32A007:ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก)

E32A007
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เหล็กเก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น PRESIDENT-FC-1 มีป้ายใส่ชื่อ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)</p>
   • สินค้าถัดไป E32A026
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E32A027
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E32A018
   • สินค้าถัดไป E32A019
   • สินค้าถัดไป E32A020
   • สินค้าถัดไป E32A014
   • สินค้าถัดไป E32A013
   • สินค้าถัดไป E32A015
   • สินค้าถัดไป E32A012
   • สินค้าถัดไป E32A016
   • สินค้าถัดไป E32A011
   • สินค้าถัดไป E32A017
   • สินค้าถัดไป E32A022
   • สินค้าถัดไป E32A021
   • สินค้าถัดไป E32A023
   • สินค้าถัดไป E32A024
   • สินค้าถัดไป E32A004
   • สินค้าถัดไป E32A005
   • สินค้าถัดไป E32A006
   • สินค้าถัดไป E32A001
   • สินค้าถัดไป E32A002
   • สินค้าถัดไป E32A003
   • สินค้าถัดไป E32A007
   • สินค้าถัดไป E32A008
   • สินค้าถัดไป E32A010
   • สินค้าถัดไป E32A009
   • สินค้าถัดไป E32A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมเล็ก หน้าตู้มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,496.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 04

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E32A007-1:ตู้เก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก เพรสสิเด้น รุ่น FC-102 มีป้ายใส่ชื่อ

  ขนาด 46.7W* 61.7D* 72H cm  กุญแจล็อครวม ผลิตเฉพาะสีเทาเข้มล้วน(G1)
  ราคา 2,496.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A007-2:ตู้เก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก เพรสสิเด้น รุ่น FC-103 มีป้ายใส่ชื่อ

  ขนาด 46.7W* 61.7D* 102H cm   กุญแจล็อครวม มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)
  ราคา 3,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A007-3:ตู้เก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้น รุ่น FC-104 มีป้ายใส่ชื่อ

  ขนาด 46.7W* 61.7D* 132H cm  กุญแจล็อครวม มีให้เลือก 2 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) และสีครีม(CR03)
  ราคา 4,423.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา