E32A003:ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด พร้อม 4 ลิ้นชักข้าง 87.8H cm. เพรสสิเด้นท์ รุ่น CD-413 (PRESIDENT)

E32A003
ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด พร้อม 4 ลิ้นชักข้าง 87.8H cm. เพรสสิเด้นท์ รุ่น CD-413 (PRESIDENT):<p>ขนาด 88W*40.6D*87.8H cm.  โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /ผลิตเฉพาะสีเทาสลับ (GT) และสีครีม (CR)</p> ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด พร้อม 4 ลิ้นชักข้าง 87.8H cm. เพรสสิเด้นท์ รุ่น CD-413 (PRESIDENT):<p>ขนาด 88W*40.6D*87.8H cm.  โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /ผลิตเฉพาะสีเทาสลับ (GT) และสีครีม (CR)</p> ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด พร้อม 4 ลิ้นชักข้าง 87.8H cm. เพรสสิเด้นท์ รุ่น CD-413 (PRESIDENT):<p>ขนาด 88W*40.6D*87.8H cm.  โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /ผลิตเฉพาะสีเทาสลับ (GT) และสีครีม (CR)</p>
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E32A025
   • สินค้าถัดไป E32A007
   • สินค้าถัดไป E32A022
   • สินค้าถัดไป E32A008
   • สินค้าถัดไป E32A001
   • สินค้าถัดไป E32A002
   • สินค้าถัดไป E32A023
   • สินค้าถัดไป E32A010
   • สินค้าถัดไป E32A021
   • สินค้าถัดไป E32A003
   • สินค้าถัดไป E32A004
   • สินค้าถัดไป E32A026
   • สินค้าถัดไป E32A005
   • สินค้าถัดไป E32A006
   • สินค้าถัดไป E32A014
   • สินค้าถัดไป E32A013
   • สินค้าถัดไป E32A024
   • สินค้าถัดไป E32A012
   • สินค้าถัดไป E32A016
   • สินค้าถัดไป E32A011
   • สินค้าถัดไป E32A015
   • สินค้าถัดไป E32A017
   • สินค้าถัดไป E32A018
   • สินค้าถัดไป E32A027
   • สินค้าถัดไป E32A019
   • สินค้าถัดไป E32A020
   • สินค้าถัดไป E32A009
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 88W*40.6D*87.8H cm.  โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /ผลิตเฉพาะสีเทาสลับ (GT) และสีครีม (CR)

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,703.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 04

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E32A003:ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด พร้อม 4 ลิ้นชักข้าง เพรสสิเด้นท์ รุ่น CD-413

  ขนาด 88W* 40.6D* 87.8H cm   ผลิตเฉพาะสีเทาสลับ(GT)
  ราคา 3,703.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา