B09A136:เก้าอี้ปฎิบัติการที่นั่งกลม หน้าไม้เนื้อแข็งกลม CM-215 ขนาด Di30*H62-69 cm. (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว)

B09A136
เก้าอี้ปฎิบัติการที่นั่งกลม หน้าไม้เนื้อแข็งกลม CM-215 ขนาด Di30*H62-69 cm. (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว):<p>แผ่นไม้ที่นั่งกลม หนา 1 นิ้ว ผลิตจากไม้เนื้อแข็งสีธรรมชาติ (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว) ขนาด Di30*62-69H cm. / โครงเหล็กทำสีพ่นดำ และชุบโครเมียม</p> เก้าอี้ปฎิบัติการที่นั่งกลม หน้าไม้เนื้อแข็งกลม CM-215 ขนาด Di30*H62-69 cm. (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว):<p>แผ่นไม้ที่นั่งกลม หนา 1 นิ้ว ผลิตจากไม้เนื้อแข็งสีธรรมชาติ (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว) ขนาด Di30*62-69H cm. / โครงเหล็กทำสีพ่นดำ และชุบโครเมียม</p>
   • สินค้าถัดไป B09A137
   • สินค้าถัดไป B09A136
   • สินค้าถัดไป B02A065
   • สินค้าถัดไป B09A083
   • สินค้าถัดไป B09A071
   • สินค้าถัดไป B09A069
   • สินค้าถัดไป B09A070
   • สินค้าถัดไป B14A024
   • สินค้าถัดไป B14A120
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป B14A026
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป B09A084
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป B09A085
   • สินค้าถัดไป E28A129
   • สินค้าถัดไป B09A081
   • สินค้าถัดไป B09A080
   • สินค้าถัดไป B02A061
   • สินค้าถัดไป B02A060
   • สินค้าถัดไป B09A194
   • สินค้าถัดไป B29A156
   • สินค้าถัดไป B09A067
   • สินค้าถัดไป B09A073
   • สินค้าถัดไป B09A076
   • สินค้าถัดไป B09A147
   • สินค้าถัดไป B09A148
   • สินค้าถัดไป B09A082
   • สินค้าถัดไป B10A082
   • สินค้าถัดไป B09A063
   • สินค้าถัดไป B09A068
   • สินค้าถัดไป B09A077
   • สินค้าถัดไป B14A020
   • สินค้าถัดไป B18A042
   • สินค้าถัดไป B14A125
   • สินค้าถัดไป B14A126
   • สินค้าถัดไป B09A066
   • สินค้าถัดไป B14A124
   • สินค้าถัดไป B29A144
   • สินค้าถัดไป B09A185
   • สินค้าถัดไป B09A181
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  แผ่นไม้ที่นั่งกลม หนา 1 นิ้ว ผลิตจากไม้เนื้อแข็งสีธรรมชาติ (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว) ขนาด Di30*62-69H cm. / โครงเหล็กทำสีพ่นดำ และชุบโครเมียม

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,000.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B09A136-1:เก้าอี้ปฎิบัติการหน้าไม้เนื้อแข็งกลม Di30*62H cm. รุ่น CM-215 โครงเหล็กพ่นดำ

  ขนาด 30Di* 62H *69H2 cm  ปรับระดับด้วยแกนเกลียว
  ราคา 1,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B09A136-2:เก้าอี้ปฎิบัติการหน้าไม้เนื้อแข็งกลม Di30*62H cm. รุ่น CM-215 โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 30Di* 62H cm  ปรับระดับด้วยแกนเกลียว
  ราคา 1,123.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา