ติดต่อสอบถาม

G14A055:เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น FTW-CHAIR โครงไม้ล้วน

G14A055
เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น FTW-CHAIR โครงไม้ล้วน:<p>ขนาด W45*50D*68H1(82H2) cm. ขนาดเฉพาะที่นั่ง 34W*34D cm. โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้พาราอย่างดี แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ มีให้เลือก 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมมีให้เลือก 2 สีคือสีน้ำตาลเข้ม และสีครีม</p> เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น FTW-CHAIR โครงไม้ล้วน:<p>ขนาด W45*50D*68H1(82H2) cm. ขนาดเฉพาะที่นั่ง 34W*34D cm. โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้พาราอย่างดี แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ มีให้เลือก 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมมีให้เลือก 2 สีคือสีน้ำตาลเข้ม และสีครีม</p> เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น FTW-CHAIR โครงไม้ล้วน:<p>ขนาด W45*50D*68H1(82H2) cm. ขนาดเฉพาะที่นั่ง 34W*34D cm. โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้พาราอย่างดี แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ มีให้เลือก 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมมีให้เลือก 2 สีคือสีน้ำตาลเข้ม และสีครีม</p> เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น FTW-CHAIR โครงไม้ล้วน:<p>ขนาด W45*50D*68H1(82H2) cm. ขนาดเฉพาะที่นั่ง 34W*34D cm. โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้พาราอย่างดี แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ มีให้เลือก 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมมีให้เลือก 2 สีคือสีน้ำตาลเข้ม และสีครีม</p> เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น FTW-CHAIR โครงไม้ล้วน:<p>ขนาด W45*50D*68H1(82H2) cm. ขนาดเฉพาะที่นั่ง 34W*34D cm. โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้พาราอย่างดี แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ มีให้เลือก 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมมีให้เลือก 2 สีคือสีน้ำตาลเข้ม และสีครีม</p>
   • สินค้าถัดไป G14A146
   • สินค้าถัดไป G14A001
   • สินค้าถัดไป G14A161
   • สินค้าถัดไป G14A145
   • สินค้าถัดไป G14A012
   • สินค้าถัดไป G14A101
   • สินค้าถัดไป G14A100
   • สินค้าถัดไป G14A158
   • สินค้าถัดไป G14A013
   • สินค้าถัดไป G14A019
   • สินค้าถัดไป G14A020
   • สินค้าถัดไป G14A017
   • สินค้าถัดไป G14A015
   • สินค้าถัดไป G14A016
   • สินค้าถัดไป G14A022
   • สินค้าถัดไป G14A157
   • สินค้าถัดไป G14A102
   • สินค้าถัดไป G14A160
   • สินค้าถัดไป G14A114
   • สินค้าถัดไป G14A003
   • สินค้าถัดไป G14A140
   • สินค้าถัดไป G14A141
   • สินค้าถัดไป G14A133
   • สินค้าถัดไป G14A144
   • สินค้าถัดไป G14A086
   • สินค้าถัดไป G11A143
   • สินค้าถัดไป G14A099
   • สินค้าถัดไป G14A009
   • สินค้าถัดไป G14A098
   • สินค้าถัดไป G14A142
   • สินค้าถัดไป G14A085
   • สินค้าถัดไป G14A097
   • สินค้าถัดไป G14A103
   • สินค้าถัดไป G14A139
   • สินค้าถัดไป G14A138
   • สินค้าถัดไป G14A143
   • สินค้าถัดไป G14A121
   • สินค้าถัดไป G14A031
   • สินค้าถัดไป G14A028
   • สินค้าถัดไป G14A029
   • สินค้าถัดไป G14A030
   • สินค้าถัดไป G14A034
   • สินค้าถัดไป G14A106
   • สินค้าถัดไป G14A080
   • สินค้าถัดไป G14A159
   • สินค้าถัดไป G14A032
   • สินค้าถัดไป G14A077
   • สินค้าถัดไป G14A076
   • สินค้าถัดไป G14A078
   • สินค้าถัดไป G14A075
   • สินค้าถัดไป G14A068
   • สินค้าถัดไป G14A073
   • สินค้าถัดไป G14A035
   • สินค้าถัดไป G14A120
   • สินค้าถัดไป G14A069
   • สินค้าถัดไป G14A071
   • สินค้าถัดไป G14A074
   • สินค้าถัดไป G14A070
   • สินค้าถัดไป G14A072
   • สินค้าถัดไป G14A122
   • สินค้าถัดไป G14A083
   • สินค้าถัดไป A05A021
   • สินค้าถัดไป G14A064
   • สินค้าถัดไป G14A104
   • สินค้าถัดไป A14A015
   • สินค้าถัดไป G14A124
   • สินค้าถัดไป A14A019
   • สินค้าถัดไป A14A014
   • สินค้าถัดไป A14A016
   • สินค้าถัดไป A14A018
   • สินค้าถัดไป A14A017
   • สินค้าถัดไป G14A088
   • สินค้าถัดไป G14A096
   • สินค้าถัดไป G14A087
   • สินค้าถัดไป G14A052
   • สินค้าถัดไป G14A147
   • สินค้าถัดไป G14A148
   • สินค้าถัดไป G14A149
   • สินค้าถัดไป G14A154
   • สินค้าถัดไป G14A117
   • สินค้าถัดไป G08A257
   • สินค้าถัดไป G08A259
   • สินค้าถัดไป G08A262
   • สินค้าถัดไป B13A191
   • สินค้าถัดไป B13A190
   • สินค้าถัดไป G14A084
   • สินค้าถัดไป G14A118
   • สินค้าถัดไป A35A009
   • สินค้าถัดไป G14A155
   • สินค้าถัดไป G14A119
   • สินค้าถัดไป G14A156
   • สินค้าถัดไป G14A135
   • สินค้าถัดไป G14A134
   • สินค้าถัดไป G14A113
   • สินค้าถัดไป A05A161
   • สินค้าถัดไป G14A152
   • สินค้าถัดไป G14A153
   • สินค้าถัดไป G14A151
   • สินค้าถัดไป G14A150
   • สินค้าถัดไป G14A040
   • สินค้าถัดไป G14A046
   • สินค้าถัดไป G14A041
   • สินค้าถัดไป G14A043
   • สินค้าถัดไป G14A045
   • สินค้าถัดไป G14A054
   • สินค้าถัดไป G14A042
   • สินค้าถัดไป G14A036
   • สินค้าถัดไป G14A039
   • สินค้าถัดไป G14A048
   • สินค้าถัดไป G14A112
   • สินค้าถัดไป G14A056
   • สินค้าถัดไป G14A051
   • สินค้าถัดไป G14A067
   • สินค้าถัดไป G14A066
   • สินค้าถัดไป G14A050
   • สินค้าถัดไป G14A058
   • สินค้าถัดไป G14A123
   • สินค้าถัดไป G14A057
   • สินค้าถัดไป G14A055
   • สินค้าถัดไป B22A131
   • สินค้าถัดไป G14A125
   • สินค้าถัดไป G14A128
   • สินค้าถัดไป G14A126
   • สินค้าถัดไป G14A127
   • สินค้าถัดไป G14A116
   • สินค้าถัดไป G14A109
   • สินค้าถัดไป G14A131
   • สินค้าถัดไป G14A115
   • สินค้าถัดไป G14A132
   • สินค้าถัดไป G14A130
   • สินค้าถัดไป B22A128
   • สินค้าถัดไป G08A048
   • สินค้าถัดไป G14A129
   • สินค้าถัดไป B22A132
   • สินค้าถัดไป G12A188
   • สินค้าถัดไป G14A162
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด W45*50D*68H1(82H2) cm. ขนาดเฉพาะที่นั่ง 34W*34D cm. โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้พาราอย่างดี แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ มีให้เลือก 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมมีให้เลือก 2 สีคือสีน้ำตาลเข้ม และสีครีม

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,567.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G14A055:เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น FTW-CHAIR โครงไม้ล้วน

  ขนาด 45W* 50D* 82H *68H2 cm  โครงไม้มีให้เลือก 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมมีให้เลือก 2 สีคือสีน้ำตาลเข้ม และสีครีม
  ราคา 1,567.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา