ติดต่อสอบถาม

B01A145:เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก

B01A145
เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก:<p>ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้อนโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย (หุ้มผ้าเพิ่ม 200 บาท) “ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่ม 300 บาท”ปรับระดับด้วยแกนเกลียว (SC: Screw Lift)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก:<p>ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้อนโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย (หุ้มผ้าเพิ่ม 200 บาท) “ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่ม 300 บาท”ปรับระดับด้วยแกนเกลียว (SC: Screw Lift)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก:<p>ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้อนโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย (หุ้มผ้าเพิ่ม 200 บาท) “ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่ม 300 บาท”ปรับระดับด้วยแกนเกลียว (SC: Screw Lift)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก:<p>ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้อนโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย (หุ้มผ้าเพิ่ม 200 บาท) “ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่ม 300 บาท”ปรับระดับด้วยแกนเกลียว (SC: Screw Lift)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก:<p>ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้อนโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย (หุ้มผ้าเพิ่ม 200 บาท) “ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่ม 300 บาท”ปรับระดับด้วยแกนเกลียว (SC: Screw Lift)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก:<p>ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้อนโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย (หุ้มผ้าเพิ่ม 200 บาท) “ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่ม 300 บาท”ปรับระดับด้วยแกนเกลียว (SC: Screw Lift)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)</p>
   • สินค้าถัดไป B03A086
   • สินค้าถัดไป B03A055
   • สินค้าถัดไป B03A087
   • สินค้าถัดไป B03A088
   • สินค้าถัดไป B01A144
   • สินค้าถัดไป B01A145
   • สินค้าถัดไป B14A016
   • สินค้าถัดไป B14A121
   • สินค้าถัดไป B14A004
   • สินค้าถัดไป B14A122
   • สินค้าถัดไป E28A081
   • สินค้าถัดไป B03A083
   • สินค้าถัดไป B14A005
   • สินค้าถัดไป B14A014
   • สินค้าถัดไป B14A015
   • สินค้าถัดไป B14A006
   • สินค้าถัดไป B14A007
   • สินค้าถัดไป B14A011
   • สินค้าถัดไป B14A012
   • สินค้าถัดไป B14A013
   • สินค้าถัดไป B14A025
   • สินค้าถัดไป B14A023
   • สินค้าถัดไป B14A017
   • สินค้าถัดไป B14A127
   • สินค้าถัดไป B03A082
   • สินค้าถัดไป B14A085
   • สินค้าถัดไป E28A082
   • สินค้าถัดไป E28A083
   • สินค้าถัดไป B14A123
   • สินค้าถัดไป B14A022
   • สินค้าถัดไป B14A019
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป E28A085
   • สินค้าถัดไป B03A084
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้อนโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย (หุ้มผ้าเพิ่ม 200 บาท) “ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่ม 300 บาท”ปรับระดับด้วยแกนเกลียว (SC: Screw Lift)

  ระบบโยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,322.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีหนังเทียม 09

   ราคา +0.00 บาท
  2. สีผ้าเก้าอี้ 16

   ราคา +300.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  B01A145:เก้าอี้ผู้บริหาร TK-013 ขาเหล็ก ก้อนโยก

  ขนาด 60W* 75D* 112H cm  ขาเหล็กกล่อง หนักและแข็งแรงมาก / ก้นโยกปรับแข็งอ่อนได้ แขนมีหุ้มเบาะ
  ราคา 3,322.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา