A09A076:โต๊ะอาหารหน้ากระจกกลม 2 ชั้น Di69.5 cm. รุ่น BC-DT-05 ขาสแตนเลส (ยกเลิก)

A09A076
โต๊ะอาหารหน้ากระจกกลม 2 ชั้น Di69.5 cm. รุ่น BC-DT-05 ขาสแตนเลส (ยกเลิก):<p>ขนาด Di69.5*70.5H cm. ท็อปกระจกหนา 10 มม. มี 2 ชั้น ขาทำจากสแตนเลสเกรด A ฐานรองทำจากกระจกอย่างดีแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี</p>
   • สินค้าถัดไป A09A095
   • สินค้าถัดไป A09A082
   • สินค้าถัดไป A09A050
   • สินค้าถัดไป A09A063
   • สินค้าถัดไป A09A062
   • สินค้าถัดไป A09A068
   • สินค้าถัดไป A09A083
   • สินค้าถัดไป A05A133
   • สินค้าถัดไป A09A058
   • สินค้าถัดไป A09A044
   • สินค้าถัดไป A09A064
   • สินค้าถัดไป A09A110
   • สินค้าถัดไป A09A056
   • สินค้าถัดไป A09A061
   • สินค้าถัดไป A09A127
   • สินค้าถัดไป A09A065
   • สินค้าถัดไป A09A087
   • สินค้าถัดไป A09A118
   • สินค้าถัดไป A09A084
   • สินค้าถัดไป A09A047
   • สินค้าถัดไป A09A085
   • สินค้าถัดไป A09A054
   • สินค้าถัดไป A09A086
   • สินค้าถัดไป A05A104
   • สินค้าถัดไป A14A056
   • สินค้าถัดไป A09A066
   • สินค้าถัดไป A09A049
   • สินค้าถัดไป A09A125
   • สินค้าถัดไป A09A124
   • สินค้าถัดไป A05A103
   • สินค้าถัดไป G14A089
   • สินค้าถัดไป A05A114
   • สินค้าถัดไป A09A131
   • สินค้าถัดไป A05A106
   • สินค้าถัดไป A05A116
   • สินค้าถัดไป G14A090
   • สินค้าถัดไป A09A129
   • สินค้าถัดไป A09A130
   • สินค้าถัดไป A09A126
   • สินค้าถัดไป A09A109
   • สินค้าถัดไป A05A161
   • สินค้าถัดไป A09A113
   • สินค้าถัดไป A09A112
   • สินค้าถัดไป A09A052
   • สินค้าถัดไป A09A060
   • สินค้าถัดไป A09A070
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
   • สินค้าถัดไป G12A105
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด Di69.5*70.5H cm. ท็อปกระจกหนา 10 มม. มี 2 ชั้น ขาทำจากสแตนเลสเกรด A ฐานรองทำจากกระจกอย่างดีแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี

  ราคาเริ่มต้นที่: บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก