A01A006:โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง) ผิวพีวีซี ขอบยาง

A01A006
โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง) ผิวพีวีซี ขอบยาง:<div>
<p>1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง / ความกว้าง 2 ขนาด 100 ซม. และ 120 ซม./ความหนา 15 มม. /TOP โต๊ะเบิ้ลขอบเป็น 30 มม.(รับผลิต ความหนาอื่นตามระบุ) / ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่</p>
</div> โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง) ผิวพีวีซี ขอบยาง:<div>
<p>1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง / ความกว้าง 2 ขนาด 100 ซม. และ 120 ซม./ความหนา 15 มม. /TOP โต๊ะเบิ้ลขอบเป็น 30 มม.(รับผลิต ความหนาอื่นตามระบุ) / ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่</p>
</div> โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง) ผิวพีวีซี ขอบยาง:<div>
<p>1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง / ความกว้าง 2 ขนาด 100 ซม. และ 120 ซม./ความหนา 15 มม. /TOP โต๊ะเบิ้ลขอบเป็น 30 มม.(รับผลิต ความหนาอื่นตามระบุ) / ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่</p>
</div> โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง) ผิวพีวีซี ขอบยาง:<div>
<p>1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง / ความกว้าง 2 ขนาด 100 ซม. และ 120 ซม./ความหนา 15 มม. /TOP โต๊ะเบิ้ลขอบเป็น 30 มม.(รับผลิต ความหนาอื่นตามระบุ) / ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่</p>
</div> โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง) ผิวพีวีซี ขอบยาง:<div>
<p>1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง / ความกว้าง 2 ขนาด 100 ซม. และ 120 ซม./ความหนา 15 มม. /TOP โต๊ะเบิ้ลขอบเป็น 30 มม.(รับผลิต ความหนาอื่นตามระบุ) / ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่</p>
</div>
   • สินค้าถัดไป A02A007
   • สินค้าถัดไป A02A006
   • สินค้าถัดไป A02A008
   • สินค้าถัดไป A01A020
   • สินค้าถัดไป A01A021
   • สินค้าถัดไป A02A009
   • สินค้าถัดไป A01A010
   • สินค้าถัดไป A02A003
   • สินค้าถัดไป A02A012
   • สินค้าถัดไป A02A016
   • สินค้าถัดไป A01A007
   • สินค้าถัดไป A01A006
   • สินค้าถัดไป A01A004
   • สินค้าถัดไป A01A019
   • สินค้าถัดไป A01A017
   • สินค้าถัดไป A01A018
   • สินค้าถัดไป A01A013
   • สินค้าถัดไป A17A018
   • สินค้าถัดไป A11A064
   • สินค้าถัดไป A01A014
   • สินค้าถัดไป A24A020
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  1 ลิ้นชักกลาง 2 ลิ้นชักข้าง / ความกว้าง 2 ขนาด 100 ซม. และ 120 ซม./ความหนา 15 มม. /TOP โต๊ะเบิ้ลขอบเป็น 30 มม.(รับผลิต ความหนาอื่นตามระบุ) / ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,930.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีไม้พีวีซี PCV

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A01A006-1:โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก 100 ซม. ผิวพีวีซี

  ขนาด 100W* 60D* 75H cm  ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่
  ราคา 1,930.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A01A006-2:โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก 120 ซม. ผิวพีวีซี

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm  ผลิตสีสัก บีช โอ๊ค ดำ แกรนิต และเทาควันบุหรี่
  ราคา 2,112.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา