C07A019:ตู้โชว์อเนกประสงค์ 15 ช่อง รุ่น XS-BB-05110 เมลามีน (115W*30D*188H cm.)

C07A019
ตู้โชว์อเนกประสงค์ 15 ช่อง รุ่น XS-BB-05110 เมลามีน (115W*30D*188H cm.):<p>ขนาด 115W*30D*188H cm. มีช่องโล่ง 15 ช่อง(ขนาดต่อช่อง 35W*28D*34H cm.) ผิวเมลามีน ผลิต 3 สีคือสีโอ๊คดำ, สีขาว และสีโอ๊ค/ขาว </p> ตู้โชว์อเนกประสงค์ 15 ช่อง รุ่น XS-BB-05110 เมลามีน (115W*30D*188H cm.):<p>ขนาด 115W*30D*188H cm. มีช่องโล่ง 15 ช่อง(ขนาดต่อช่อง 35W*28D*34H cm.) ผิวเมลามีน ผลิต 3 สีคือสีโอ๊คดำ, สีขาว และสีโอ๊ค/ขาว </p> ตู้โชว์อเนกประสงค์ 15 ช่อง รุ่น XS-BB-05110 เมลามีน (115W*30D*188H cm.):<p>ขนาด 115W*30D*188H cm. มีช่องโล่ง 15 ช่อง(ขนาดต่อช่อง 35W*28D*34H cm.) ผิวเมลามีน ผลิต 3 สีคือสีโอ๊คดำ, สีขาว และสีโอ๊ค/ขาว </p> ตู้โชว์อเนกประสงค์ 15 ช่อง รุ่น XS-BB-05110 เมลามีน (115W*30D*188H cm.):<p>ขนาด 115W*30D*188H cm. มีช่องโล่ง 15 ช่อง(ขนาดต่อช่อง 35W*28D*34H cm.) ผิวเมลามีน ผลิต 3 สีคือสีโอ๊คดำ, สีขาว และสีโอ๊ค/ขาว </p>
   • สินค้าถัดไป A16A006
   • สินค้าถัดไป C02A041
   • สินค้าถัดไป A16A017
   • สินค้าถัดไป C04A054
   • สินค้าถัดไป C04A031
   • สินค้าถัดไป A16A007
   • สินค้าถัดไป C04A041
   • สินค้าถัดไป C04A029
   • สินค้าถัดไป A16A033
   • สินค้าถัดไป C04A040
   • สินค้าถัดไป A16A016
   • สินค้าถัดไป A16A015
   • สินค้าถัดไป C04A020
   • สินค้าถัดไป A16A010
   • สินค้าถัดไป C04A035
   • สินค้าถัดไป C04A036
   • สินค้าถัดไป C04A037
   • สินค้าถัดไป A16A008
   • สินค้าถัดไป C04A028
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C02A042
   • สินค้าถัดไป C04A045
   • สินค้าถัดไป C02A043
   • สินค้าถัดไป C04A061
   • สินค้าถัดไป C04A055
   • สินค้าถัดไป C04A043
   • สินค้าถัดไป C07A021
   • สินค้าถัดไป C04A052
   • สินค้าถัดไป C04A053
   • สินค้าถัดไป C04A044
   • สินค้าถัดไป C04A042
   • สินค้าถัดไป C04A051
   • สินค้าถัดไป C07A020
   • สินค้าถัดไป C04A032
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C07A031
   • สินค้าถัดไป C04A048
   • สินค้าถัดไป C04A049
   • สินค้าถัดไป C04A058
   • สินค้าถัดไป C04A059
   • สินค้าถัดไป C04A050
   • สินค้าถัดไป C04A060
   • สินค้าถัดไป C04A046
   • สินค้าถัดไป C04A030
   • สินค้าถัดไป C04A056
   • สินค้าถัดไป C04A047
   • สินค้าถัดไป C04A057
   • สินค้าถัดไป A03A012
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 115W*30D*188H cm. มีช่องโล่ง 15 ช่อง(ขนาดต่อช่อง 35W*28D*34H cm.) ผิวเมลามีน ผลิต 3 สีคือสีโอ๊คดำ, สีขาว และสีโอ๊ค/ขาว 

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,881.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C07A019:ตู้โชว์อเนกประสงค์ 15 ช่อง รุ่น XS-BB-05110 เมลามีน

  ขนาด 115W* 30D* 188H cm   (ขนาดต่อช่อง 35W*28D*34H cm.) ผิวเมลามีน ผลิต 4 สีคือสีโอ๊คดำ, สีขาว, สีโอ๊ค/ขาว และสีโซลิต
  ราคา 3,881.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา