CL30383:ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90W*30D*90H cm.

CL30383
ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90W*30D*90H cm.:<p>ขนาด 90W*30D*90H cm. ใช้สำหรับวางโชว์หนังสือแบบแสดงหน้าปก สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก / สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)</p> ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90W*30D*90H cm.:<p>ขนาด 90W*30D*90H cm. ใช้สำหรับวางโชว์หนังสือแบบแสดงหน้าปก สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก / สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)</p> ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90W*30D*90H cm.:<p>ขนาด 90W*30D*90H cm. ใช้สำหรับวางโชว์หนังสือแบบแสดงหน้าปก สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก / สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)</p> ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90W*30D*90H cm.:<p>ขนาด 90W*30D*90H cm. ใช้สำหรับวางโชว์หนังสือแบบแสดงหน้าปก สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก / สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)</p> ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90W*30D*90H cm.:<p>ขนาด 90W*30D*90H cm. ใช้สำหรับวางโชว์หนังสือแบบแสดงหน้าปก สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก / สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)</p> ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90W*30D*90H cm.:<p>ขนาด 90W*30D*90H cm. ใช้สำหรับวางโชว์หนังสือแบบแสดงหน้าปก สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก / สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)</p>
   • สินค้าถัดไป D01A018
   • สินค้าถัดไป D01A027
   • สินค้าถัดไป D01A017
   • สินค้าถัดไป D01A026
   • สินค้าถัดไป D01A046
   • สินค้าถัดไป D01A047
   • สินค้าถัดไป D01A029
   • สินค้าถัดไป D01A028
   • สินค้าถัดไป D01A005
   • สินค้าถัดไป D01A006
   • สินค้าถัดไป D01A030
   • สินค้าถัดไป D01A034
   • สินค้าถัดไป D01A003
   • สินค้าถัดไป D01A049
   • สินค้าถัดไป D01A004
   • สินค้าถัดไป E31A028
   • สินค้าถัดไป E31A043
   • สินค้าถัดไป E28A036
   • สินค้าถัดไป D02A013
   • สินค้าถัดไป D02A014
   • สินค้าถัดไป D01A002
   • สินค้าถัดไป E07A039
   • สินค้าถัดไป E07A027
   • สินค้าถัดไป D01A001
   • สินค้าถัดไป D01A021
   • สินค้าถัดไป D01A022
   • สินค้าถัดไป D01A023
   • สินค้าถัดไป D01A024
   • สินค้าถัดไป D01A019
   • สินค้าถัดไป D01A020
   • สินค้าถัดไป D01A031
   • สินค้าถัดไป D01A032
   • สินค้าถัดไป D01A016
   • สินค้าถัดไป D01A007
   • สินค้าถัดไป D01A040
   • สินค้าถัดไป D01A008
   • สินค้าถัดไป D01A041
   • สินค้าถัดไป E28A037
   • สินค้าถัดไป E28A038
   • สินค้าถัดไป D01A033
   • สินค้าถัดไป D01A045
   • สินค้าถัดไป E31A037
   • สินค้าถัดไป CL30383
   • สินค้าถัดไป D01A042
   • สินค้าถัดไป C07A033
   • สินค้าถัดไป D01A043
   • สินค้าถัดไป D01A044
   • สินค้าถัดไป C07A034
   • สินค้าถัดไป Y01A001
   • สินค้าถัดไป D01A048
   • สินค้าถัดไป D01A037
   • สินค้าถัดไป D01A036
   • สินค้าถัดไป D01A038
   • สินค้าถัดไป D01A052
   • สินค้าถัดไป C07A045
   • สินค้าถัดไป A17A035
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 90W*30D*90H cm. ใช้สำหรับวางโชว์หนังสือแบบแสดงหน้าปก สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก / สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,300.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  CL30383:ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก 4 ชั้น 90*30*90 ซม.

  ขนาด 90W* 30D* 90H cm  สีแผ่นไม้มี สีม่วง, สีเขียว และสีส้ม สามารถเลือกสลับตำแหน่งได้ (แบบถอดประกอบ)
  ราคา 1,300.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา