ติดต่อสอบถาม

G02A004:บันไดช่าง กางพาด 1 ตอน SANKI LD-SA01 (10-20 ขั้น ฐานรองใหญ่)

G02A004
บันไดช่าง กางพาด 1 ตอน SANKI LD-SA01 (10-20 ขั้น ฐานรองใหญ่):<p>มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.), 12 ฟุต (3.6 ม.), 14 ฟุต (4.2 ม.) 16 ฟุต (4.8 ม.), 18 ฟุต (5.4 ม.) และ 20 ฟุต (6 ม.) / ** ความหนา ขาข้าง 1.3 มม. / ขั้นบันได 1.2 มม. / กว้างบน 41 ซม. (ไม่ใช่ 48 ซม.) / ตัวประคอง ข้าง 4.0 มม./เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นบันได 3 ซม.</p> บันไดช่าง กางพาด 1 ตอน SANKI LD-SA01 (10-20 ขั้น ฐานรองใหญ่):<p>มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.), 12 ฟุต (3.6 ม.), 14 ฟุต (4.2 ม.) 16 ฟุต (4.8 ม.), 18 ฟุต (5.4 ม.) และ 20 ฟุต (6 ม.) / ** ความหนา ขาข้าง 1.3 มม. / ขั้นบันได 1.2 มม. / กว้างบน 41 ซม. (ไม่ใช่ 48 ซม.) / ตัวประคอง ข้าง 4.0 มม./เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นบันได 3 ซม.</p> บันไดช่าง กางพาด 1 ตอน SANKI LD-SA01 (10-20 ขั้น ฐานรองใหญ่):<p>มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.), 12 ฟุต (3.6 ม.), 14 ฟุต (4.2 ม.) 16 ฟุต (4.8 ม.), 18 ฟุต (5.4 ม.) และ 20 ฟุต (6 ม.) / ** ความหนา ขาข้าง 1.3 มม. / ขั้นบันได 1.2 มม. / กว้างบน 41 ซม. (ไม่ใช่ 48 ซม.) / ตัวประคอง ข้าง 4.0 มม./เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นบันได 3 ซม.</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.), 12 ฟุต (3.6 ม.), 14 ฟุต (4.2 ม.) 16 ฟุต (4.8 ม.), 18 ฟุต (5.4 ม.) และ 20 ฟุต (6 ม.) / ** ความหนา ขาข้าง 1.3 มม. / ขั้นบันได 1.2 มม. / กว้างบน 41 ซม. (ไม่ใช่ 48 ซม.) / ตัวประคอง ข้าง 4.0 มม./เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นบันได 3 ซม.

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,688.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A004-1:บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 10 ฟุต LD-SA0110

  ขนาด 48W* 77W2* 309H cm  บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 10 ฟุต
  ราคา 2,688.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A004-2:บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 12 ฟุต LD-SA0112

  ขนาด 48W* 77W2* 365H cm  บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 12 ฟุต
  ราคา 3,085.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A004-3:บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 14 ฟุต LD-SA0114

  ขนาด 48W* 77W2* 431H cm  บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 14 ฟุต
  ราคา 3,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A004-4:บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 16 ฟุต LD-SA0116

  ขนาด 48W* 77W2* 493H cm  บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 16 ฟุต
  ราคา 3,941.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A004-5:บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 18 ฟุต LA-SA0118

  ขนาด 48W* 77W2* 554H cm  บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 18 ฟุต
  ราคา 4,317.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A004-6:บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 20 ฟุต LD-SA0120

  ขนาด 48W* 77W2* 614H cm  บันไดกางปรับพาด 1 ตอน 20 ฟุต
  ราคา 4,781.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา