ติดต่อสอบถาม

G02A001:บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.)

G02A001
บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p> บันไดช่างสำหรับงานหนัก SANKI LD-SKT มีไขว้หลัง (3-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  รับน้ำหนักได้ 150 กก. แข็งแรง มาตรฐานมอก. / มี 18 ขนาด คือ ตั้งแต่ความสูง 3 ฟุต (90 ซม.) ถึง 20 ฟุต (6 เมตร) / ขนาด 3-10 ฟุต มีที่วางเครื่องมือสีส้มด้านบน / ขนาด 11-20 ฟุต เลือกมีหรือไม่มีที่วางเครื่องมือสีส้มได้ ราคาเดียวกัน / ความหนา ขาข้าง 1.5 มม. / ขั้นบันได 1.8 มม. / ขาหลัง 2.0 มม./  ถาดสีส้มด้านบน สามารถวางของ หรือเสียบอุปกรณ์ช่างได้ สะดวกต่อการใช้งาน

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,062.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 18 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A001-1:บันไดซันกิ อย่างหนา 3 ฟุต LD-SKT03 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 58W* 32.5D* 43D2* 95H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 3 ฟุต
  ราคา 1,062.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-2:บันไดซันกิ อย่างหนา 4 ฟุต LD-SKT04 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 69W* 32.5D* 46D2* 120H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 4 ฟุต
  ราคา 1,369.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-3:บันไดซันกิ อย่างหนา 5 ฟุต LD-SKT05 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 80W* 32.5D* 49D2* 148H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 5 ฟุต
  ราคา 1,588.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-4:บันไดซันกิ อย่างหนา 6 ฟุต LD-SKT06 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 88W* 32.5D* 52D2* 180H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 6 ฟุต
  ราคา 1,897.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-5:บันไดซันกิ อย่างหนา 7 ฟุต LD-SKT07 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 95W* 32.5D* 55D2* 209H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 7 ฟุต
  ราคา 2,235.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-6:บันไดซันกิ อย่างหนา 8 ฟุต LD-SKT08 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 102W* 32.5D* 58D2* 239H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 8 ฟุต
  ราคา 2,574.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-7:บันไดซันกิ อย่างหนา 9 ฟุต LD-SKT09 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 127W* 32.5D* 62D2* 265H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 9 ฟุต
  ราคา 2,912.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-8:บันไดซันกิ อย่างหนา 10 ฟุต LD-SKT10 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 132W* 32.5D* 65D2* 269H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 10 ฟุต
  ราคา 3,317.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-9:บันไดซันกิ อย่างหนา 11 ฟุต LD-SKT11 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 137W* 32.5D* 68D2* 324H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 11 ฟุต
  ราคา 4,042.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-10:บันไดซันกิ อย่างหนา 12 ฟุต LD-SKT12 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 143W* 32.5D* 72D2* 355H cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 12 ฟุต
  ราคา 4,361.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-11:บันไดซันกิ อย่างหนา 13 ฟุต LD-SKT13 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 13D* cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 13 ฟุต
  ราคา 5,636.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-12:บันไดซันกิ อย่างหนา 14 ฟุต LD-SKT14 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 14D* cm  บันไดซันกิอย่างหนา 14 ฟุต
  ราคา 6,042.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-13:บันไดซันกิ อย่างหนา 15 ฟุต LD-SKT15 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 15D* cm  บันไดซันกิอย่างหนา 15 ฟุต
  ราคา 6,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-14:บันไดซันกิ อย่างหนา 16 ฟุต LD-SKT16 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 16D* cm  บันไดซันกิอย่างหนา 16 ฟุต
  ราคา 8,243.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-15:บันไดซันกิ อย่างหนา 17 ฟุต LD-SKT17 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 17D* cm  บันไดซันกิอย่างหนา 17 ฟุต
  ราคา 8,743.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-16:บันไดซันกิ อย่างหนา 18 ฟุต LD-SKT18 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 18D* cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 18 ฟุต
  ราคา 9,243.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-17:บันไดซันกิ อย่างหนา 19 ฟุต LD-SKT19 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 19D* cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 19 ฟุต
  ราคา 9,743.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A001-18:บันไดซันกิ อย่างหนา 20 ฟุต LD-SKT20 (มาตรฐาน มอก.)

  ขนาด 20D* cm  บันไดซันกิ อย่างหนา 20 ฟุต
  ราคา 10,100.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา