G02A022:บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.)

G02A022
บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.) บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 1 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.</p> บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.) บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 1 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.</p> บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.) บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 1 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.</p> บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.) บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 1 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.</p> บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.) บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 1 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.</p> บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.) บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 1 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  บันไดช่างกางพาด 1 ตอน SANKI LD-LK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.) บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 1 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,379.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A022-1:บันไดกางพาด 1 ตอน 10 ฟุต มอก.LD-LK210

  ขนาด 37.5W* 307.5H cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 1 ตอน มีมอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (3 ม.++)
  ราคา 2,379.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A022-2:บันไดกางพาด 1 ตอน 12 ฟุต มอก.LD-LK212

  ขนาด 67.5W* 367.5H cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 1 ตอน มีมอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (3.6 ม.++)
  ราคา 2,806.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A022-3:บันไดกางพาด 1 ตอน 14 ฟุต มอก.LD-LK214

  ขนาด 37.5W* 427.5H cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 1 ตอน มีมอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (4.2 ม.++)
  ราคา 3,232.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A022-4:บันไดกางพาด 1 ตอน 16 ฟุต มอก.LD-LK216

  ขนาด 37.5W* 487.5H cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 1 ตอน มีมอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (4.8 ม.++)
  ราคา 3,607.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A022-5:บันไดกางพาด 1 ตอน 18 ฟุต มอก.LD-LK218

  ขนาด 37.5W* 547.5H cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 1 ตอน มีมอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (5.4 ม.++)
  ราคา 4,028.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A022-6:บันไดกางพาด 1 ตอน 20 ฟุต มอก.LD-LK220

  ขนาด 37.5W* 607.5H cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 1 ตอน มีมอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (6 ม.++)
  ราคา 4,448.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา