A07A047:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4, 5 และ 6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

A07A047
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4, 5 และ 6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">งานราคาประหยัด TOP หน้าโต๊ะขาวเงาหนา 25 มม.</span> เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงาน Office / ผลิต 9 ขนาด (4, 5 และ 6 ฟุต) / โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว แป๊บขวางสี่เหลี่ยมขนาด 1" x 1" นิ้ว</p> โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4, 5 และ 6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">งานราคาประหยัด TOP หน้าโต๊ะขาวเงาหนา 25 มม.</span> เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงาน Office / ผลิต 9 ขนาด (4, 5 และ 6 ฟุต) / โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว แป๊บขวางสี่เหลี่ยมขนาด 1" x 1" นิ้ว</p> โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4, 5 และ 6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">งานราคาประหยัด TOP หน้าโต๊ะขาวเงาหนา 25 มม.</span> เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงาน Office / ผลิต 9 ขนาด (4, 5 และ 6 ฟุต) / โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว แป๊บขวางสี่เหลี่ยมขนาด 1" x 1" นิ้ว</p> โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4, 5 และ 6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">งานราคาประหยัด TOP หน้าโต๊ะขาวเงาหนา 25 มม.</span> เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงาน Office / ผลิต 9 ขนาด (4, 5 และ 6 ฟุต) / โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว แป๊บขวางสี่เหลี่ยมขนาด 1" x 1" นิ้ว</p> โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4, 5 และ 6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">งานราคาประหยัด TOP หน้าโต๊ะขาวเงาหนา 25 มม.</span> เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงาน Office / ผลิต 9 ขนาด (4, 5 และ 6 ฟุต) / โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว แป๊บขวางสี่เหลี่ยมขนาด 1" x 1" นิ้ว</p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  งานราคาประหยัด TOP หน้าโต๊ะขาวเงาหนา 25 มม. เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงาน Office / ผลิต 9 ขนาด (4, 5 และ 6 ฟุต) / โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว แป๊บขวางสี่เหลี่ยมขนาด 1" x 1" นิ้ว

  ราคาเริ่มต้นที่: 990.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 9 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A07A047-1:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4 ฟุต หน้า 45 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 120.9W* 45.7D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (48W*18D*29H inch)
  ราคา 990.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-2:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4 ฟุต หน้า 60 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 121.9W* 60.9D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (48W*24D*29H inch)
  ราคา 1,018.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-3:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 4 ฟุต หน้า 75 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 121.9W* 76.2D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (48W*30D*29H inch)
  ราคา 1,137.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-4:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 5 ฟุต หน้า 45 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 152W* 45.7D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (60W*18D*29H inch)
  ราคา 1,137.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-5:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 5 ฟุต หน้า 60 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 152W* 60.9D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (60W*24D*29H inch)
  ราคา 1,204.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-6:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 5 ฟุต หน้า 75 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 152.4W* 76.2D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (60W*30D*29H inch)
  ราคา 1,340.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-7:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 6 ฟุต หน้า 45 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 182.8W* 45.7D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (72W*18D*29H inch)
  ราคา 1,204.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-8:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 6 ฟุต หน้า 60 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 182.8W* 60.9D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (72W*24D*29H inch)
  ราคา 1,301.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A047-9:โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเงา ขนาด 6 ฟุต หน้า 75 ซม. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 182.8W* 76.2D* 73.6H cm   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด (72W*30D*29H inch)
  ราคา 1,432.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา