E30A007:ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง

E30A007
ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง:<p>มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี</p> ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง:<p>มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี</p> ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง:<p>มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี</p> ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง:<p>มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี</p> ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง:<p>มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี</p> ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง:<p>มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี</p> ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น ยี่ล้อเวลโก(WELCO) (10 และ 15 ลิ้นชัก) มือจับฝัง:<p>มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี</p>
   • สินค้าถัดไป E30A014
   • สินค้าถัดไป E30A013
   • สินค้าถัดไป E30A012
   • สินค้าถัดไป E30A011
   • สินค้าถัดไป E30A010
   • สินค้าถัดไป E07A026
   • สินค้าถัดไป E30A009
   • สินค้าถัดไป E30A019
   • สินค้าถัดไป E30A022
   • สินค้าถัดไป E30A021
   • สินค้าถัดไป E30A008
   • สินค้าถัดไป E30A023
   • สินค้าถัดไป E30A004
   • สินค้าถัดไป E30A003
   • สินค้าถัดไป E30A002
   • สินค้าถัดไป E30A001
   • สินค้าถัดไป E30A007
   • สินค้าถัดไป E30A006
   • สินค้าถัดไป E30A020
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E30A024
   • สินค้าถัดไป E30A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 2 แบบให้เลือกคือ 10 และ 15 ลิ้นชัก มีช่องสำหรับเสียบบัตรหน้าตู้ ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. (ขนาดภายใน 32W*42D*7H cm.) / หน้าบานผลิต 7 สี

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,502.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 14

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E30A007-1:ตู้ลิ้นชักเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น 10 ลิ้นชัก มือจับฝัง

  ขนาด 37.3W* 45.8D* 94.2H cm  หน้าบานผลิต 7 สีคือสีส้ม, สีม่วง, สีฟ้า, สีเขียว, สีแดง, สีเทาเข้มล้วน(G1)
  ปกติ 2,661 บาท เหลือ ราคา 2,502.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E30A007-2:ตู้ลิ้นชักเก็บแบบฟอร์ม ตั้งพื้น 15 ลิ้นชัก มือจับฝัง

  ขนาด 37.3W* 45.8D* 132.4H cm  หน้าบานผลิต 7 สีคือสีส้ม, สีม่วง, สีฟ้า, สีเขียว, สีแดง, สีเทาเข้มล้วน(G1)
  ปกติ 3,737 บาท เหลือ ราคา 3,513.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา