ติดต่อสอบถาม

E30A005:ตู้เอกสาร 1 บานเปิด4 ลิ้นชักข้าง พร้อมช่องโล่งกลาง 87.8H cm. 4 ฟุต ยี่ล้อเวลโก(WELCO)

E30A005
ตู้เอกสาร 1 บานเปิด4 ลิ้นชักข้าง พร้อมช่องโล่งกลาง 87.8H cm. 4 ฟุต ยี่ล้อเวลโก(WELCO) :<p>ขนาด 118.5W*40.6D*87.8H cm. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / มีสต็อกคงเหลือ สีเขียว 2 ใบ, สีม่วง 1 ใบ</p> ตู้เอกสาร 1 บานเปิด4 ลิ้นชักข้าง พร้อมช่องโล่งกลาง 87.8H cm. 4 ฟุต ยี่ล้อเวลโก(WELCO) :<p>ขนาด 118.5W*40.6D*87.8H cm. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / มีสต็อกคงเหลือ สีเขียว 2 ใบ, สีม่วง 1 ใบ</p> ตู้เอกสาร 1 บานเปิด4 ลิ้นชักข้าง พร้อมช่องโล่งกลาง 87.8H cm. 4 ฟุต ยี่ล้อเวลโก(WELCO) :<p>ขนาด 118.5W*40.6D*87.8H cm. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / มีสต็อกคงเหลือ สีเขียว 2 ใบ, สีม่วง 1 ใบ</p> ตู้เอกสาร 1 บานเปิด4 ลิ้นชักข้าง พร้อมช่องโล่งกลาง 87.8H cm. 4 ฟุต ยี่ล้อเวลโก(WELCO) :<p>ขนาด 118.5W*40.6D*87.8H cm. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / มีสต็อกคงเหลือ สีเขียว 2 ใบ, สีม่วง 1 ใบ</p> ตู้เอกสาร 1 บานเปิด4 ลิ้นชักข้าง พร้อมช่องโล่งกลาง 87.8H cm. 4 ฟุต ยี่ล้อเวลโก(WELCO) :<p>ขนาด 118.5W*40.6D*87.8H cm. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / มีสต็อกคงเหลือ สีเขียว 2 ใบ, สีม่วง 1 ใบ</p> ตู้เอกสาร 1 บานเปิด4 ลิ้นชักข้าง พร้อมช่องโล่งกลาง 87.8H cm. 4 ฟุต ยี่ล้อเวลโก(WELCO) :<p>ขนาด 118.5W*40.6D*87.8H cm. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / มีสต็อกคงเหลือ สีเขียว 2 ใบ, สีม่วง 1 ใบ</p>
   • สินค้าถัดไป E30A014
   • สินค้าถัดไป E30A013
   • สินค้าถัดไป E30A012
   • สินค้าถัดไป E30A011
   • สินค้าถัดไป E30A010
   • สินค้าถัดไป E07A026
   • สินค้าถัดไป E30A009
   • สินค้าถัดไป E30A019
   • สินค้าถัดไป E30A022
   • สินค้าถัดไป E30A021
   • สินค้าถัดไป E30A008
   • สินค้าถัดไป E30A023
   • สินค้าถัดไป E30A025
   • สินค้าถัดไป E30A004
   • สินค้าถัดไป E30A003
   • สินค้าถัดไป E30A002
   • สินค้าถัดไป E30A001
   • สินค้าถัดไป E30A007
   • สินค้าถัดไป E30A006
   • สินค้าถัดไป E30A020
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E30A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 118.5W*40.6D*87.8H cm. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / มีสต็อกคงเหลือ สีเขียว 2 ใบ, สีม่วง 1 ใบ

  ราคาเริ่มต้นที่: บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 19

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.