E30A002:ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต

E30A002
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต:<p>ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส</p> ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต:<p>ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส</p> ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต:<p>ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส</p> ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต:<p>ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส</p> ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต:<p>ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส</p> ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต:<p>ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส</p> ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. ยี่ล้อเวลโก(WELCO) ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต:<p>ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส</p>
   • สินค้าถัดไป E30A014
   • สินค้าถัดไป E30A013
   • สินค้าถัดไป E30A012
   • สินค้าถัดไป E30A011
   • สินค้าถัดไป E30A010
   • สินค้าถัดไป E07A026
   • สินค้าถัดไป E30A009
   • สินค้าถัดไป E30A019
   • สินค้าถัดไป E30A022
   • สินค้าถัดไป E30A021
   • สินค้าถัดไป E30A008
   • สินค้าถัดไป E30A023
   • สินค้าถัดไป E30A004
   • สินค้าถัดไป E30A003
   • สินค้าถัดไป E30A002
   • สินค้าถัดไป E30A001
   • สินค้าถัดไป E30A007
   • สินค้าถัดไป E30A006
   • สินค้าถัดไป E30A020
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E30A024
   • สินค้าถัดไป E30A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาด 3, 4 และ 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม./ แผ่นชั้น 2 แผ่น (3 ช่อง) ปรับระดับได้ / หน้าบานผลิต 5 ส

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,582.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 19

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E30A002-1:ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. กว้าง 3 ฟุต

  ขนาด 88W* 40.6D* cm  หน้าบานผลิต 5 สีคือสีส้ม, สีม่วง, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาสลับ(GT)
  ปกติ 2,747 บาท เหลือ ราคา 2,582.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E30A002-2:ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. กว้าง 4 ฟุต

  ขนาด 118.5W* 40.6D* 87.8H cm   หน้าบานผลิต 5 สีคือสีส้ม, สีม่วง, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาสลับ(GT)
  ปกติ 3,434 บาท เหลือ ราคา 3,228.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E30A002-3:ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย 87.8H cm. กว้าง 5 ฟุต

  ขนาด 152.6W* 40.6D* 87.8H cm  หน้าบานผลิต 4 สีคือสีส้ม, สีม่วง, สีฟ้า และสีเขียว
  ปกติ 4,116 บาท เหลือ ราคา 3,869.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา