E25A018:ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย

E25A018
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p> ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย:<p>ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  <span style="color: #ff0000;">*<span>*<span>สินค้าถอดประกอบ</span><span>ไม่ได้ จัด</span><span>ส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่</span><span>านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.</span></span><span>*</span>*</span></p>
      • สินค้าถัดไป E23A001
      • สินค้าถัดไป E23A004
      • สินค้าถัดไป E23A020
      • สินค้าถัดไป E23A005
      • สินค้าถัดไป E23A002
      • สินค้าถัดไป E23A007
      • สินค้าถัดไป E23A008
      • สินค้าถัดไป E25A042
      • สินค้าถัดไป E25A041
      • สินค้าถัดไป E25A043
      • สินค้าถัดไป E25A053
      • สินค้าถัดไป E25A015
      • สินค้าถัดไป E25A020
      • สินค้าถัดไป E25A018
      • สินค้าถัดไป E25A040
      • สินค้าถัดไป E25A049
      • สินค้าถัดไป E23A003
      • สินค้าถัดไป E23A015
      • สินค้าถัดไป E23A016
      • สินค้าถัดไป E23A017
      • สินค้าถัดไป E23A018
      • สินค้าถัดไป E25A052
      • สินค้าถัดไป E23A014
      • สินค้าถัดไป E23A012
      • สินค้าถัดไป E25A051
      • สินค้าถัดไป E23A013
      • สินค้าถัดไป E25A054
      • สินค้าถัดไป E23A006
    • สั่งพิมพ์

    รายละเอียดสินค้า

    ขนาดรวม 120W*56D*200H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า  **สินค้าถอดประกอบไม่ได้ จัดส่งสินค้าวางชั้นล่างเท่านั้น กรณีขึ้นชั้นต้องเป็นลิฟท์กว้างมากกว่า120 cm.**

    ราคาเริ่มต้นที่: 6,627.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

    ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

    ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

    1. สีตู้เหล็ก 02

      ราคา +0.00 บาท

    คุณได้เลือก: none.

    E25A018:ตู้เสื้อผ้า 2 บานเลื่อนกระจกสูง 200H cm. KO-WARDROBE-4 ขาลอย

    ขนาด 120W* 56D* 200H cm  โครงตู้ผลิตจากเหล็กอย่างดี หน้าบานทำกระจกบานเลื่อน มีให้เลือก 2 แบบคือกระจกฝ้า และกระจกเงา /ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า **สินค้าจัดส่งเป็นใบ สินค้าถอดประกอบไม่ได้**
    ราคา 6,627.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา